Værdier og visioner

​Det kan være nyttigt som ny medarbejder at have en overordnet rettesnor det første stykke tid. Her kan du  læse om de visioner og værdier, vi hver dag arbejder ud fra og så vidt muligt lader gennemsyre de mange valg, vi træffer hver eneste dag.

​Værd​ier

Værdigrundlaget i Region Hovedstadens Psykiatri er ikke bare ord, vi tilfældigt har trukket op af en skuffe. Værdiambassadører har besøgt alle psykiatriske centre og daværende sociale tilbud i Region Hovedstadens Psykiatri, hvor værdierne er blevet diskuteret og konkretiseret.

Vores værdigrundlag bygger på fire værdier:

 • Faglighed
 • Respekt
 • Ansvar
 • Udvikling


Kort fortalt, så har vi fokus på mennesker: både vores patienter, vores brugere, deres pårørende og alle os medarbejdere. Det er mennesker, vi skal hjælpe, behandle og støtte – og vi bestræber os på at blive endnu bedre til at lade ikke blot faglighed, men også ansvar, respekt og udvikling gennemsyre vores arbejde.

Værdier: læs om vores værdigrundlag.​

Visioner for fremtidens psykiatri

Visionerne for fremtidens psykiatri sætter fokus på den strategi, som regionsrådet har for psykiatriens overordnede udvikling, og i hvilken retning psykiatrien skal bevæge sig i de kommende år. Vi bliver nemlig hele tiden klogere på, hvordan vi bedst behandler og plejer patienterne.

​​Det er patienten, der er ekspert i eget liv. Derfor er det vigtigt at tage afsæt i patientens ønsker i respekt for det enkelte menneskes ret til selvbestemmelse. Vi skal inddrage netværk og understøtte patientens egen recoveryproces i behandlingen. Dette beskriver helt kort Region Hovedstadens visioner for fremtidens psykiatri. Visionerne er:

 • En psykiatri med patienten i centrum

 • En psykiatri baseret på recovery, netværksinddragelse og rehabilitering

 • En psykiatri med en bred vifte af behandlings tilbud

 • En psykiatri med let adgang til udredning og behandlin​g

 • En psykiatri med fokus på forebyggelse, ambulant og opsøgende indsats

 • En psykiatri med sammenhængende forløb og samarbejde på tværs

 • En psykiatri hvor tvang minimeres

 • En psykiatri med kompetente og engagerede medarbejdere

 • En psykiatri i stimulerende fysiske rammer

 • En psykiatri med fokus på forsk​ning, udvikling og fornyelse.

Visioner: læs mere om psykiatriens visioner.
​Hvis du er endnu mere nysgerrig på vores visioner og mål, kan du læse mere her.


Redaktør