Regionens politikker

Region Hovedstaden har en række politikker som gælder for hele regionen.   

I Region Hovedstaden er vi i gang med at forenkle regionale politikker og strategier. Denne proces tager afsæt i værdierne tillid, åbenhed, helhedssyn og professionalisme. 

Åbenhedspolitikken er fra foråret 2017 og den skal guide os i vores handlinger i hverdagen. En åben organisation giver plads til debat, deling af viden, kreativitet og innovativ tænkning og er en vigtig drivkraft i at skabe nye løsninger.  Regionen skal have en åbenhedskultur fordi åbenhed giver de bedste resultater for borgere, patienter og medarbejdere. Åbenhed handler om at være åben overfor andre – både i vores egen organisation og i forhold til omverdenen.

Her linket til Åbenhedspolitikken og regionens øvrige politikker.Redaktør