Læring og udvikling

Kompetenceudvikling handler ikke kun om kurser. Nok så vigtig er det med den daglige læring i klinikken, herunder sidemandsoplæring og supervision, og når du deltager i konferencer, seminarer og temadage.

Karriereudvikling handler om, at du udvikler dig i dit arbejdsliv i overensstemmelse med dine egne ønsker og prioriteringer og Region Hovedstadens Psykiatris behov for kompetencer. Du har mulighed for individuelle karriereforløb, hvor du tager ansvar og griber de muligheder, der er for at realisere et spændende arbejdsliv.

Se, hvordan Jacob Vagner Madsen realiserede sine karrieremæssige ambitioner.

​​


Redaktør