Obligatoriske kurser

​For mange medarbejderes vedkommende – særligt for nyansatte – gælder, at der er nogle obligatoriske kurser, som skal gennemføres. Det gælder fx kurser i forebyggelse og håndtering af vold og trusler om vold. Derud­over af­taler du og din chef, hvad du ellers har brug for af kompetenceudvikling i forbindelse med din årlige medar­bejderudviklingssamtale (MUS). 

Tilmelding til kurser, temadage mv. sker via et centralt kursuskatalog,
​​Kursuspor​talen​.​


Redaktør