Medarbejderudvikling

​Én gang om året deltager du i en udviklingssamtale med din ​nærmeste leder.​

Formålet med medarbejderudviklingssamtalen (MUS) er at sikre en forventningsafstemning mellem dig og den chef. Det gælder både opgaver, trivsel og udviklingsbehov. Samtidig får du mulighed for at få feed​back på dit arbejde og give feedback til din leder.

MUS er en fortrolig samtale, hvor du er i centrum. Målet med samtalen er at tale om, hvordan du kan skabe de bedste resultater og udvikle dig sådan, at du oplever dig selv som kompetent og oplever, at du øger dine kompetencer. Målet er også at tale om arbejdsglæde, relationer og et godt arbejdsmiljø. MUS erstatter ikke den daglige dialog, men det er en samtale, hvor du og din leder har mere tid til at drøfte det, der er vigtigst for jer.


Redaktør