Arbejdsmiljøorganisation

​I Region Hovedstadens Psykiatri har vi en arbejdsmiljøorganisation, der arbejder for at sikre medarbejdernes sikkerhed, sundhed og trivsel. Organisationen består af arbejdsmiljøgrupper og MED-udvalg.

Din arbejdsmiljørepræsentant og leder udgør arbejdsmiljøgruppen. De er hele tiden opmærksomme på, om der er forhold i arbejdsmiljøet, som kan forbedres og tager sig af det praktiske arbejde med at løse eventuelle udfordringer. Derfor skal du kontakte arbejdsmiljøgruppen, hvis du oplever problemer eller har gode ideer til at forebygge problemer.

Alle centre har et lokalt MED-udvalg, som består af repræsentanter fra arbejdsmiljøgrupperne samt ledelses- og tillidsrepræsentanter. Udvalget planlægger og koordinerer arbejdet med arbejdsmiljøopgaverne. Spørg på dit center, hvem der er henholdsvis din arbejdsmiljø- og tillidsrepræsentant.Redaktør