Personaletilbud

​Vi har en række personaletilbud i Region Hovedstadens Psykiatri, som du som ansat kan vælge at benytte dig af. Når du får adgang til intranettet, kan du læse meget mere om, hvordan du gør brug af tilbuddene. 

​Pers​​onaleforeningen

Du kan vælge at blive medlem af Personaleforeningen, som har til formål at fremme et fællesskab blandt medarbejderne i Region Hovedstadens Psykiatri. Foreningen holder diverse arrangementer. Størstedelen af alle arrangementer vil blive dækket via dit månedlige kontingent.

Feri​​efonden

Som medarbejder i Region Hovedstaden kan du leje et af de cirka 80 feriehuse i Region Hovedstadens Feriefond. Der findes feriehuse og –lejligheder til attraktive priser i blandt andet Danmark, Sverige, Spanien, Tyskland, Italien og Grækenland.

Fitness med r​​abat

Region Hovedstaden har indgået firmaaftaler med en række fitnesscentre, så du kan dyrke sport i fritiden med rabat.

Rabataftalerne er indgået med:

Får at få fordel af rabataftalen, skal du medbringe din lønseddel, når du melder dig ind.

Rabat på briller og solb​​riller

Region Hovedstaden har en aftale med Synoptik, der giver alle medarbejdere og deres husstande 25 % rabat ved køb af briller og solbriller.

Transp​​orttilbud

Der er mulighed for at leje eller lease en el-bil til fordelagtige priser og med fleksible ladeløsninger, når du er ansat i Region Hovedstaden ligesom du kan få rabat på delebilsordninger.

Derudover kan medarbejdere i Region Hovedstaden få offentlig transport mellem bopæl og arbejdsplads som skattefrit personalegode med Erhvervskortet.

Redaktør