Trivsel - et fælles ansvar

​Vi tror på, at medarbejdere, der trives, leverer bedre præstationer og bidrager positivt til arbejdspladsen og kvaliteten i behandlingen. Vi arbejder derfor målrettet og systematisk med at fremme trivsel og arbejdsglæde for dermed at skabe et godt psykisk arbejdsmiljø.

Åbenhed og t​​illid

I Region Hovedstadens Psykiatri har ledere og medarbejdere et fælles ansvar for at finde løsninger på hverdagens opgaver og udfordringer – og vi er derfor alle aktive medskabere af det gode arbejdsmiljø. For at fremme trivsel skal der blandt andet være en åben og tillidsfuld dialog mellem ledere og medarbejdere - og medarbejderne indbyrdes. Så oplever du problemer eller mistrivsel, bør du tale med din nærmeste leder, kollegaer eller arbejdsmiljørepræsentant, så der kan handles og findes en løsning.

Den overordnede ramme for arbejdsmiljøet er en værdibaseret arbejdsmiljøpolitik, der tager afsæt i værdierne; faglighed, ansvar, respekt og udvikling. Du kan finde arbejdsmiljøpolitikken her​.

God omgan​gstone

I Region Hovedstadens Psykiatri vil vi gerne have en god omgangstone. Vi plejer at sige; "her taler vi med hinanden, og ikke om hinanden". Det gælder både for medarbejdere og patienter. Generelt vidner en god omgangstone om, at der er et godt samarbejdsklima på arbejdspladsen, og at vi respekterer hinanden. En god tone smitter, men det gør en dårlig tone også. Omgivelserne og patienterne mærker hurtigt, hvis tonen er dårlig. Så en god omgang​stone har stor betydning for trivslen og smitter positivt af på patienterne. ​

Hvad skaber ​​trivsel?

Der er mange ting, der spiller ind på, at medarbejdere trives. Og det er forskelligt fra person til person, hvad der skal til. Bliv her klogere på, hvad der skaber trivsel hos dig og dine kollegaer i Region Hovedstadens Psykiatri.


Redaktør