Tryghed og kollegial støtte

Psykiatrien er et spændende og komplekst fagområde, men der kan også være udfordringer og situationer, som kræver, at du er ekstra godt klædt på til at håndtere dem. 

Her fortæller dine kollegaer om tryghed i arbejdet, håndteringen af en svær patientgruppe og hvor vigtige de kollegiale relationer er i den sammenhæng. 

​​

Forebygg​else af vold og trusler

I Region Hovedstadens Psykiatri accepterer vi ikke vold og trusler om vold mod medarbejderne, og vi arbejder derfor målrettet for at fremme et sikkert og sundt arbejdsmiljø med en minimal risiko for vold og trusler. 

Som udgangspunkt er det vigtigt, at du og dine kollegaer er klædt på til at tage hånd om de konflikter, der kan opstå i mødet med den psykiatriske patient. Kurser i at håndtere konflikter og forebygge vold giver dig en solid og grundig viden om, hvad en konflikt er, og hvordan den kan udvikle sig. Du kommer til at træne konfliktnedtrappende kommunikation, og du lærer at håndtere patienterne fysisk efter det såkaldte 'mindste- middel-princip'. Kurserne gør dig i stand til at møde patienterne med respekt og sikkerhed – til gavn for alle.

Alle centre har udarbejdet lokale retningslinjer til at forebygge og håndtere vold og trusler om vold. Hold dig orienteret om disse, så du ved, hvordan I forebygger og håndterer eventuelle voldsomme episoder ​på din nye arbejdsplads.

Psykologisk råd​​givning

Har du brug for hjælp i forbindelse med en række alvorlige hændelser, kan du benytte dig af den aftale om psykologisk rådgivning som Region Hovedstadens Psykiatri har med Falck Healthcare. Kontakten til Falck Healthcare etableres via din leder eller arbejdsmiljørepræsentant.​

Systematisk faglig sparring

Når man arbejder med mennesker med psykisk sygdom er det udover at være klædt på til at håndtere voldsomme episoder vigtigt at have mulighed for faglig sparring med kollegaer og ledelse. Derfor lægger vi i Region Hovedstadens Psykiatri stor vægt på løbende systematisk faglig sparring, så du kan få følelsesmæssig aflastning, bearbejde svære episoder og dermed lære af dine egne og andres erfaringer. Det er forskelligt fra arbejdssted til arbejdssted, hvilken systematik og metode der gøres brug af.


Redaktør