Vil du have et spændende job i psykiatrien?

På Psykiatrisk Center Ballerup søger vi nye kolleger. Som medarbejder hos os bliver du en del af en spændende og dynamisk arbejdsplads, som er i konstant udvikling.​​

Psykiatrisk Center Ballerup – gearet til fremtiden
Psykiatrisk Center Ballerup er en del af Region Hovedstadens Psykiatri. Vi er et stort center med en lang række ambulante tilbud, en akutmodtagelse og 160 sengepladser - alle enestuer. Vi har specialfunktioner inden for døvepsykiatri, transkulturel psykiatri, traumatiserede flygtninge, rehabilitering og spiseforstyrrelsesbehandling. 

Fra 2018 samles behandlingen af voksne med spiseforstyrrelser på Psykiatrisk Center Ballerup i et 5.000 kvadratmeter stort nybyggeri. 

Fokus på forbedringer
I overensstemmelse med de overordnede linjer og behandlingsfilosofien i Region Hovedstades Psykiatri, har vi i disse år blandt andet et skarpt fokus på forbedringsarbejdet for at sikre gode og velfungerende processer, så vi kan behandle flere patienter – og bedre. 

På Psykiatrisk Center Ballerup er vi meget optagede af at sikre en forbedringskultur. Vi anvender LEAN-værktøjer som en del af hverdagen, og arbejder hele tiden med at udvikle og tilpasse strukturer og processer for at understøtte en kultur, hvor alle medarbejdere bidrager til løsninger på fælles problemer og udfordringer.

Sammenhængende patientforløb
Et af de helt centrale fokusområder for Psykiatrisk Center Ballerup er at sikre sammenhængende patientforløb, og det er en indsats, som gennemsyrer såvel den daglige organisering som de kommende byggeprojekter. Centret drives af en ambitiøs ledelse og fagligt kompetente medarbejdere, som er stærkt engagerede i at udvikle hovedopgaven – værdi for patienten.

Gearet til fremtiden
Psykiatrisk Center Ballerup er i rivende udvikling med flere udvidelser og nyt byggeri på vej. 

Psykiatrisk Center Ballerup er kendetegnet ved at ligge på en selvstændig matrikel med mange forskellige afsnit og enheder samlet et sted.

Fokus på arbejdsmiljø
Der er omkring 700 ansatte på Psykiatrisk Center Ballerup. Vi er meget optaget af at sikre et godt arbejdsmiljø for alle personalegrupper. Det inkluderer blandt andet fokus på individuelle udviklingsmuligheder, medarbejderinvolvering samt på sociale aktiviteter.

Nyt og nytænkende byggeri
Når vi bygger nyt på Psykiatrisk Center Ballerup, lægger vi vægt på at give vores patienter og medarbejdere de bedst mulige rammer. F.eks. har et af vores nybyggede sengeafsnit enestuer, velindrettede fællesområder og tilknyttet sportshal, som også kan benyttes af resten af centret.

Behandlingen af voksne med spiseforstyrrelser samlet på PC Ballerup
Den 1. januar 2017 blev behandlingen af voksne patienter med spiseforstyrrelser samlet på Psykiatrisk Center Ballerup. Fra 2018 flytter den behandling, som i dag er beliggende 4 forskellige steder i regionen, til Psykiatrisk Center Ballerup.  I den forbindelse er der ved at blive opført et nytænkende 5000 kvadratmeter stort ny-byggeri, som skal rumme de mange sengebaserede og ambulante aktiviteter på spiseforstyrrelsesområdet.  Samlingen af behandlingen af voksne med spiseforstyrrelser vil også styrke det eksisterende forskningsmiljø inden for området. 

Del af universitetshospital
Som en del af et universitetshospital er det en vigtig opgave for os på Psykiatrisk Center Ballerup at tilbyde den bedst mulige uddannelse, og vi lægger stor vægt på udviklende og inspirerende læringsmiljøer. Vi fokuserer på en tæt kobling mellem klinik og forskning, og understøtter forskningsaktiviteter. Dette er et område, som vil blive yderligere styrket fremadrettet på Psykiatrisk Center Ballerup.

Projekt Bæltefrit Center
Psykiatrisk Center Ballerup har, som en del af Projekt Bæltefrit Center, nedbragt antallet af bæltefikseringer med 90 % fra 2013-2015. Centret har en målsætning om yderligere reduktion og at kunne bidrage til den nationale dagsorden på området.

Læs om Projekt Bæltefrit Center

Kompetencecenter for Rehabilitering og Recovery
Kompetencecenter for Rehabilitering og Recovery hører til på Psykiatrisk Center Ballerup, og dækker psykiatrien i hele Region Hovedstaden. Centret beskæftiger sig med udvikling, forskning og formidling af metoder til recovery og recovery-orienteret behandling og rehablitering. Skolen for Recovery er et konkret tilbud til patienter, pårørende og medarbejdere, hvor der arbejdes målrettet på at bidrage til patienters personlige recoveryproces.  Det sker gennem undervisning og ligeværdig erfaringsudveksling, som faciliteres af såvel tidligere patienter som medarbejdere fra psykiatrien.

Læs mere om skolen for recovery

Medarbejdertilbud
Som medarbejder i Region Hovedstadens Psykiatri har du en række medarbejdertilbud, og dereudover har PC Ballerup nogle specifikke tilbud til dig som medarbejder

Bagdad Café
Omkring 6 gange om året inviterer Psykiatrisk Center Ballerup alle medarbejdere til fredags-fyraftenshygge i Bagdad Café, som har til huse på Kompetencecenter for Transkulturel Psykiatri. Her mødes medarbejdere på tværs af centret til nogle hyggelige timer, som nogle gange bliver krydret med musikkonkurrencer eller grill udenfor.

Medarbejderfest
Hvert år fester hele centret på tværs af faggrupper og afsnit ved den årlige medarbejderfest. Vi fester med middag, live-band og DJ, og er årets sociale højdepunkt for mange ansatte på Psykiatrisk Center Ballerup.

Motionsrum og fitness
På Psykiatrisk Center Ballerup er der ingen undskyldning for at ligge på den lade side. For kun 50 kr. om måneden kan du træne (næsten) ubegrænset i vores motionsrum!

I motionsrummet har vi konditionsmaskiner, styrkemaskiner, træningsbolde, frivægte, elastikker mm. Rummet kan benyttes alle hverdage inden kl. 08.00 og efter kl. 15.00 samt hele weekenden. 

Massage
Hver torsdag kan man som medarbejder på Psykiatrisk Center Ballerup benytte sig at vores massageordning til yderst fordelagtige priser. 


 

 


Redaktør