to yngre læger arbejder ved PC

Særligt for Yngre Læger på Psykiatrisk Center Ballerup


 Film om PC Ballerup

 ​PC Ballerup som uddannelsessted for læger

På Psykiatrisk Center Ballerup er der mange forskellige afsnit og subspecialer samlet et sted, og det giver optimale vilkår for at arbejde tværfagligt og med forskellige patientgrupper.

Vi har en meget klar bevidsthed om hvor vigtigt det er at sørge for gode rammer, når det drejer sig om uddannelse.

Derfor har vi lokalt på centret taget initiativ til en række tiltag, som tilsammen skal sikre:

  • Tryghed for den enkelte med fokus på individuel vejledning
  • Introduktion til centret og de relevante faglige områder
  • Løbende faglig udvikling
  • Mulighed for at tilgodese individuelle interesser​

Læs om de forskellige tilbud nedenfor​
Redaktør