​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Vil du være vores kollega i Akutmodtagelsen

Er du sygeplejerske og brænder for at arbejde i en akutmodtagelse, hvor du hjælper mennesker som har det psykisk svært? Så tilbyder Psykiatrisk Center Nordsjælland nogle spændende sygeplejerskejobs i vores intensive akutmodtagelse 2121. 

Måske du overvejer hvad det betyder at arbejde i en akut intensiv kontekst? Så tøv ikke med at læse videre….

Dagene er sjældent ens og vores tempo varierer. Dette giver mulighed for at du kan oparbejde og anvende dine kompetencer indenfor det akutte speciale. 

Vi sikrer, at du i tæt samarbejde med dine kollegaer vil blive understøttet i din faglige udvikling, da vi tilbyder et helhedsorienteret behandlingstilbud, hvor fysioterapeuter, ergoterapeut og socialpædagoger indgår i den daglige normering for, at sikre et højt tværfagligt niveau. Derudover har vi fokus på en løbende kompetenceudvikling af den samlede personalegruppe, tilpasset den enkeltes kvalifikationer og behov, samt hvad der giver værdi for målgruppen.

Vi går op i at sikre tid til den faglige sparring, hvor der er planlagte tidsrum for refleksion og faglige drøftelser af problemstillinger og patientforløb. Du vil ikke være alene, vi arbejder teambaseret og hjælpes ad omkring opgaverne, uanset om der er tale om mindre eller større opgaver, så har du en kollega, at løse den sammen med.
Har vi fanget din nysgerrighed og interesse, så kan du læse mere om de forskellige jobmuligheder her;   

Bemærk Vi har tilpasset vores ledige stillinger og introduktion ud fra dit erfaringsniveau og hører derfor gerne fra dig, uanset om du allerede arbejder i psykiatrien eller somatikken, alternativt at du er nyuddannet eller snart bliver færdig med sygeplejeuddannelsen.


Vil du vide mere om os og de ledige stillinger?
Kontakt afdelingsygeplejerske Sandra M. Jensen på tlf. 29 77 94 38, hvis du vil vide mere om de ledige stillinger i Akutmodtagelsen. Du kan også ringe til Akutmodtagelsens sekretariat på 38 64 32 20.
Vi søger dygtige og kompetente sygeplejersker til Fremtidens Akutmodtagelse
Vi søger sygeplejersker med forskelligt erfaringsniveau.
  • Har du en akutuddannelse eller ønsker du på sigt at tage uddannelsen, så er der gode udviklingsmuligheder, da paletten i opgavevaretagelsen både er bred og kompleks.  
  • Har du erfaring fra det somatiske speciale, så er dette også relevant for arbejdet i akutmodtagelsen, hvor vi anvender somatisk screening og pleje, da en del af patienterne også kan have et somatisk symptombillede og/eller komplikationer. 
  • Har du psykiatrisk erfaring, så kan denne anvendes i den akutte og kritiske sygepleje med blik for både psykiatriske og somatiske problemstillinger. Samtidig rettes fokus mod at etablere hurtige og trygge relationer, så patienterne kan støttes bedst muligt. 
  • Måske er du sygeplejerske med en akademisk overbygning f.eks. en relevant kandidat- eller masteruddannelse, så har du mulighed for at stå med i spidsen for den faglige udvikling i afsnittet, hvor vi har behov for hjælp til at få kickstartet vores kvalitets- og forbedringsarbejde via struktureret udviklingstiltag som f.eks. følges på de ugentlige tavlemøder mv. 
  • Måske er du nyuddannet sygeplejerske og vil oparbejde akut psykiatrisk erfaring og samtidig blive klædt på til den relationelle og instrumentelle sygepleje? Så vil du blive tilknyttet en mentor og vi sørger for at du bliver godt klædt på til dit nye job.
Vi tilbyder muligheden for at være med til at opbygge et 'nyt' afsnit, der allerede her i opstarten er præget af god energi, høj faglighed, godt kollegaskab, tryghed og respekt. Afsnittet har daglige sparrings- og refleksionsrum samt DAT supervision som er specialtilpasset afsnittet. Vi har en velstruktureret overlevering med et højt fagligt niveau imellem vagtlagene. Desuden løbende mulighed for videreuddannelse og kompetenceudvikling.  


Sikkerheden har høj prioritet, uanset vagtlag eller tidspunkt. Derfor vil du blive tilmeldt konflikthåndteringskurser og grebstræning, samt blive løbende oplært i at kunne deltage i akut situationer. Du vil blive oplært af kollegaer med og uden vedligeholdelsesinstruktøruddannelse.​

Find de ledige stillinger på www.regionh.dk/job - søg på 2121. Eller ring til os på tlf. 38 64 32 20.​​
Vil du vide mere om centret?
Læs mere om Psykiatrisk Center Nordsjælland på www.psykiatri-regionh.dk/nord 

Vil du vide m
ere om at arbejde som sygeplejerske i psykiatrien
Læs mere på psykiatriens store onboarding-site Job i Psykiatrien​​​​
Redaktør