Børne-/ og ungekurser på Psykiatrisk Center Nordsjælland

​​Psykiatrisk Center Nordsjælland tilbyder gratis kurser for børn og unge om psykisk sygdom

Børne- og ungekurser tilbydes børn og unge af forældre, som er eller har været i behandling i Region Hovedstaden Psykiatri.

HVAD TILBYDER BØRNE-/UNGEKURSET?
• Viden om, hvad psykisk sygdom er gennem øvelser, undervisning og leg
• At møde andre børn og unge, der har oplevelser, som barnet/den unge kan genkende
• Værktøjer til at sætte ord på tanker og følelser
• 6 ugers forløb

HVEM KAN DELTAGE?
• Børn og unge mellem 9 og 16 år
• Kurset er som udgangspunkt for børn af forældre, der er eller har været i behandling i Region Hovedstadens Psykiatri

HVOR MØDES VI?
Børnene/De unge mødes 6 eftermiddage på Psykiatrisk Center Nordsjælland. Vi inddeler børnene efter alder og så snart, at der er børn/unge nok i samme aldersgruppe, kontaktes forældrene og et kursusforløb startes op. To fagpersoner med erfaring fra psykiatrien leder kurserne. Deltagelse er gratis.

HVORDAN KOMMER MIT BARN PÅ BØRNE-/UNGEKURSUS?
Kontakt udviklingskonsulent Mie Albrektsen på e-mail: mie.albrektsen@regionh.dk eller telefon 29 77 98 71.

Redaktør