Adfærdsaktivering er billigere og lige så effektivt som kognitiv terapi mod depression

​En relativ ny psykoterapeutisk behandlingsform, adfærdsaktivering, er lige så effektiv som kognitiv adfærdsterapi til behandling af depression. Teknikken er forbundet med lavere omkostninger til træning og uddannelse af terapeuterne.

Konklusionerne er fra en randomiseret og kontrolleret undersøgelse publiceret i Lancet.

Ifølge førsteforfatteren David Richards, fra University of Exeter, Storbritannien, har tidligere systematiske gennemgange af litteraturen vist, at adfærdsaktivering kan være mere effektivt end kognitiv terapi.

Men Forskeren tilføjer, at National Institute for Health and Care Excellence (NICE) har vurderet evidensniveauet som utilstrækkeligt til at anbefale adfærdsaktivering som førstevalgsbehandling.

Adfærdsaktivering baseres blandt andet på, at få patienten engageret i positive stimuli i omgivelserne, for eksempel ved at identificere depressiv adfærd, monitorering af aktiviteter og udarbejdelse af et målrettet alternativt aktivitetsprogram.

I studiet deltog 240 patienter med depression, både med og uden psykofarmakologisk behandling.

De blev randomiseret til enten kognitiv adfærdsterapi hos en godkendt terapeut eller adfærdstræning hos en person uden formelle kvalifikationer i psykoterapi eller i psykisk sundhed. Patienterne fik op til 20 sessioner af en times varighed. 

Selve behandlingen var åben, men vurderingen af effektmål blev gennemført af forskere, der var blindet for interventionerne.

Ved behandlingsstart var patienternes gennemsnitlige depressionssværhedsgrad målt ved hjælp af Patient Health Questionnaire 9 (PHQ-9) på 17,5. Efter 12 måneder oplevede patienterne i begge grupper præcis det samme fald i PHQ-9 score, på 8,4 points.

"Vi fandt, at adfærdsaktivering, som er en enklere psykologisk behandling end kognitiv terapi, kan gives af medarbejdere i sundhedsvæsenet, som har en mindre intensiv og mindre kostbar træning, med en lige så god [klinisk] effekt som kognitiv terapi", konkluderer forfatterne.

Redaktør