​​​

Adfærdstræning normaliserer hjerneaktivitet hos børn med autisme

Intensiv målrettet adfærdstræning er associeret med en normalisering af hjerneaktiviteten hos børn med autisme. Hjerneaktiviteten blev målt ved hjælp af elektroencefalografi (EEG).

Konklusionen er fra en randomiseret undersøgelse publiceret i Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry. ​

“Udviklingen af sociale og sproglige områder i hjernen [...] stammer fra interaktionen mellem barnet og det sociale miljø”, skriver førsteforfatteren Geraldine Dawson, fra University of North Carolina, i Chapel Hill, USA.​​

I studiet indgik 48 børn med autisme. De var mellem 18 og 30 måneder gamle.​

De blev randomiseret til enten konventionel intensiv behandling (ca. 18 timer om ugen, inklusiv forældrenes deltagelse) eller til programmet Early Start Denver Model (ESDM). Børnene i ESDM-gruppen fik mindst 20 timers behandling om ugen, herunder fire timers daglig adfærdstræning med en specialiseret terapeut. ESDM-metoden fokuserer på bl.a. social opmærksomhed og interaktionen mellem personer (fx genkendelse af kendte ansigter). ​​

Efter to års behandling havde børnene i interventionsgruppen en bedring i autisme symptomer, intelligens, sprog og social adfærd i forhold til børnene i kontrol-gruppen. Disse resultater blev publiceret i 2010.​​

Nu vurderede forfatterne effekten af interventionen på hjernens elektriske aktivitet ved en EEG-undersøgelse. Både før og efter interventionen blev EEG foretaget mens børnene så på ansigter. Børnene i interventionsgruppen havde bl.a. en normalisering af nogle parametre, der afspejler aktivitet i områder involveret i opmærksomhed, mens børnene i kontrolgruppen havde en forværring i afvigelsen fra normaliteten.​

”Vores studie understreger potentialet af tidlig intervention med henblik på at ændre hjernens og adfærdsudvikling hos små børn med autisme”, konkluderer forfatterne.

Redaktør