Adjuverende aripiprazol er effektivt mod depression

En fast lav dosis af adjuverende aripiprazol øger – lige såvel som en fleksibel dosis – chancen for både respons og remission hos patienter med unipolar depression. Det er konklusionen fra en japansk randomiseret undersøgelse.

​​​

Resultaterne er offentliggjort i Journal of Affective Disorders.​​

Førsteforfatter Kunitohi Kamijna, fra International University of Health and Welfare, i Otawara, Japan, og kollegaer rekrutterede 586 patienter med depression, som ikke havde opnået tilstrækkelig symptomlindring efter initial behandling med et antidepressivum i otte uger. De blev behandlet med sertralin, fluvoxamin, paroxetin, milnacipran eller duloxetin.​​​

De blev derefter randomiseret i et dobbeltblindet design til en af tre grupper: fast lav dosis aripiprazol (3 mg dagligt), fleksibel dosis aripiprazol (3-15 mg dagligt) eller placebo. ​

Efter seks ugers behandling havde patienterne i aripiprazol-grupperne signifikant højere remissionsrater end patienterne i placebogruppen (32,5% i fast lav dosis, 30,4% i fleksibel dosis vs. 20,5% i placebogruppen).​

Patienterne i aripiprazol-behandling havde også bedre responsrater (42,1%, 39,2% hhv. 28,2%).​​

De mest almindelige bivirkninger i aripiprazol-grupperne var akatisi og tremor, og de forekom hyppigere blandt de patienter, som fik fleksibel dosis i forhold til dem, der fik fast lav dosis. Forekomst af akatisi i gruppen med fast lav dosis var 14%.​​

Studiet blev sponsoreret af aripiprazols producent.

Redaktør