Adjuverende aripiprazol forbundet med øget behandlingsrespons ved depression

​Tillæg af aripiprazol ved behandling af depression, der ikke responderer på den initiale behandling med escitalopram, er forbundet med øget respons på den antidepressive behandling. 

​Konklusionen er fra en artikel publiceret i Journal of Clinical Psychiatry.

Sidney Kennedy, fra University of Toronto, Canada, og kollegaer rekrutterede 211 patienter med depression fra 6 canadiske centre.

Patienterne var i gennemsnit 35 år gamle, og 63% var kvinder.

Alle patienterne blev i første omgang behandlet med escitalopram med doser fra 10 til 20 mg dagligt i 8 uger.

I perioden opnåede 47% af patienterne (n = 85) respons på behandlingen, defineret ved en reduktion på mindst 50% i score på Montgomery-Åsberg Depression Rating Scale (MADRS). 31% af patienterne opnåede remission, defineret ved MADRS-score på 10 eller mindre.

I de efterfølgende 8 uger fortsatte de 85 patienter, der havde opnået respons ved escitalopram, med den samme behandling i yderligere 8 uger.

De patienter, der ikke havde opnået respons (n = 95) fik tillagt behandling med aripiprazol med doser på 2 til 10 mg dagligt i 8 uger.

Denne allokering var således ikke randomiseret eller placebokontrolleret.

Responsen på escitalopram blev bibeholdt hos 91% af de patienter, der fortsatte i monoterapi med escitalopram.

Blandt de patienter, der fik tillagt aripiprazol oven i escitalopram, opnåede 61% respons i perioden.

Forfatterne påpeger, at idet undersøgelsen ikke var placebo-kontrolleret, er det begrænset, hvor meget man kan konkludere med hensyn til effektiviteten af den adjuverende behandling med aripiprazol.

"Men open label behandlingen med escitalopram og adjuverende aripiprazol afspejler bedre den behandling, der faktisk foregår i klinisk praksis", skriver de.


Redaktør