Adjuverende aripiprazol lindrer depression hos ældre

​Adjuverende aripiprazol er effektiv til behandling af depression hos ældre, der ikke responderer på terapi med mindst et antidepressivum. Det er ikke associeret med øget risiko for kardiologiske eller metaboliske bivirkninger, men der er en øget forekomst af akatisi.​

Konklusionerne er fra en randomiseret, placebokontrolleret og dobbeltblindet undersøgelse publiceret i Lancet.

Ifølge Eric Lenze, fra Washington University, i Saint Louis, USA, og kollegaer fra tre amerikanske centre, kommer mellem 55% og 81% af ældre patienter med depression ikke i remission efter behandling med en selektiv serotoningenoptagshæmmer (SSRI) eller en serotonin-noradrenalingenoptagshæmmer (dual-aktion præparat).

"I modsætning til voksne under 60 år, er der sparsom evidens fra randomiserede undersøgelser, der kan vejlede andenvalgs- eller adjuverende farmakoterapi", skriver han. "Det er kun adjuverende lithium, der har givet bekræftet evidens blandt ældre, men lithium er tit behæftet med svære bivirkninger hos dem".

I studiet blev der rekrutteret 468 patienter. De var mindst 60 år gamle og havde en Montgomery-Åsberg Depression Rating Scale (MADRS) score på mindst 15. Ca. 75% havde i forvejen ikke responderet på mindst et antidepressivum.

Efter rekruttering blev alle behandlet med venlafaxin, i doser op til 300 mg dagligt, og 191 responderede på behandlingen. Af de resterende patienter, blev 181 randomiseret til enten fortsat venlafaxin i kombination med aripiprazol (op til 15 mg dagligt) eller venlafaxin og placebo.

Efter 12 uger nåede 44% af patienterne i aripiprazolgruppen remission, signifikant flere end de 29% i kontrolgruppen (odds ratio: 2,0; 95% CI: 1,1-3,7).

Dette svarer til number needed to treat (NNT) på 6,6.

Akatisi var den hyppigste bivirkning (26% vs. 12%), men aripiprazol var også associeret med øget parkinsonisme (17% vs. 2%)

Selvmordstanker blev reduceret med aripiprazol (21% vs. 29%).

Aripiprazol blev ikke associeret med øget risiko for QTc-forlængelse eller metaboliske bivirkninger. 

Ifølge forfatterne, er NNT på aripiprazol nogenlunde det samme som ved adjuverende lithium og atypiske antipsykotika hos yngre voksne (NNT = 5 hhv. NNT = 9).

Redaktør