Adjuverende intranasal esketamin lindrer depressive symptomer

​Intranasal esketamin to gange om ugen lindrer symptomerne hos patienter med behandlingsresistent depression. Effekten er hurtig og dosisafhængig. Det er dog uklart, hvor længe behandlingen er effektiv. 

Konklusionerne er fra den første randomiserede undersøgelse om effekten af intranasal esketamin hos patienter med terapiresistent depression.

Resultaterne blev publiceret i JAMA Psychiatry.

Ifølge førsteforfatteren Ella Daly, fra Janssen Research and Development, i Titusville, New Jersey, USA, har flere studier vist, at N-metyl-D-aspartat (NMDA)-receptor antagonisten ketamin har antidepressiv aktivitet.

"En begrænsning associeret med ketamin mod depression er, at det kan kræve intravenøs administration", skriver forfatteren.

I studiet, har forfatterne undersøgt esketamin (enantiomeren til ketamin), som har en intranasal formulering. Denne isomer har ifølge forfatterne en højere affinitet til NMDA-receptorer end R-enantiomeren (ketamin).

Forskerne rekrutterede 67 personer med behandlingsresistent depression. De var i gennemsnit 45 år gamle, og alle var i antidepressiv behandling – hvilket de fortsatte med gennem undersøgelsen.

De blev randomiseret til 4 forskellige grupper: placebo eller intranasal esketamin i 28 mg, 56 mg eller 84 mg doser to gange om ugen.

De patienter, der fik placebo og fortsatte med moderate til svære symptomer blev igen randomiseret til en af de fire grupper.

Efter de 2 ugers behandling havde de patienter, der fik esketamin (alle doseringer) en signifikant større reduktion i depressionssymptomer (målt ved hjælp af Montgomery-Åsberg Depression Ration Scale - MADRS) end de placebobehandlede patienter. Forskerne fandt også en signifikant dosis-afhængig respons i forhold til esketamin doseringen.

Patienterne fortsatte efterfølgende behandlingen en gang om ugen og derefter en gang hver anden uge i op til 74 dage. Denne del af forsøget var ikke længere blindet. Forskerne fandt tegn på, at esketamins effekt varede ved i perioden.

Forskerne, som er tilknyttet en medicinalvirksomhed, konkluderer, at esketamins effekt er hurtig og dosisafhængig. De oplyser, at større undersøgelser allerede er i gang.


Redaktør