Adjuverende lysterapi midt på dagen lindrer depression hos bipolare patienter

​Patienter med bipolar affektiv lidelse, som er deprimerede på trods af medicinering, kan få gavn af lysterapi midt på dagen. Chancen for remission ved behandlingen er mangedoblet i forhold til behandling med placebo, uden øget risiko for switch til mani.

Konklusionerne er fra en randomiseret og dobbeltblindet undersøgelse. Resultaterne blev publiceret i American Journal of Psychiatry.

Ifølge førsteforfatteren Dorothy Sit, fra Northwestern University, i Chicago, USA, kan miljøfaktorer påvirke dagrytmen hos bipolare patienter og føre til tilbagefald.

Tidligere forskningsresultater har vist, at lysterapi om morgenen hos bipolare patienter med depression er forbundet med øget risiko for switch til mani. Derudover, skriver forfatterne, er lysterapi midt på dagen forbundet med øget melatonin produktion om aftenen hos raske personer. Øget produktion af melatonin, som er et naturligt hormon, er forbundet med øget søvntendens.

I studiet rekrutterede forskerne 46 patienter med bipolar lidelse. Alle havde en moderat depression, målt ved hjælp af Structured Interview Guide for the Hamilton depression scale with Atypical Depression Supplement (SIGH-ADS). Alle var i stabil behandling med mindst et stemningsstabiliserende præparat.

Patienterne blev derefter randomiseret til enten lysterapi (7.000 lux hvidt lys, 4.000 Kelvin) eller placebo-lys (50 lux lys).

Behandlingen blev gradvis øget, fra 15 minutter om dagen i perioden mellem kl. 12.00 og kl. 14.30 indtil 60 minutter dagligt. Behandlingen varede 4 til 6 uger.

Remissionsraten (SIGH-ADS på 8 eller mindre) var signifikant højere i interventionsgruppen end i kontrolgruppen (68% vs. 22%). Dette svarer til en odds ratio på 12,6 (95% CI:2,16-74,08; p = 0,004).

Patienterne i interventionsgruppen opnåede også en gennemsnitlig lavere depressionsscore end kontrolpatienterne (9 vs. 15 på SIGH-ADS).

Ingen af patienterne switchede til mani.

Der var ingen forskelle grupperne imellem på søvnkvalitet.


Redaktør