Ældre i behandling med benzodiazepiner har en 50% højere risiko for demens

Behandling med benzodiazepiner er associeret med en øget risiko for demens, ifølge en undersøgelse der har varet næsten 20 år.

​​​

Resultaterne blev publiceret i British Medical Journal.​​

Ifølge førsteforfatteren Sophie Billioti de Gage, fra Université Bordeaux Segalen, i Bordeaux, Frankrig, er benzodiazepinernes korttids kognitive bivirkninger velkendte. ”Men der er stadig debat omkring langtids bivirkninger på kognitionen.”​​​

I studiet blev der rekrutteret 1.063 personer med en gennemsnitlig alder på 78 år. Ingen havde demens eller var i behandling med benzodiazepiner. Kun de personer, som ikke tog benzodiazepiner i de efterfølgende tre år, indgik i studiets næste fase – hvor de blev fulgt i yderligere 15 år.​​

I perioden blev der konstateret 253 tilfælde af demens. Blandt dem der startede med at tage benzodiazepin, var incidensen 4,8 tilfælde per 100 personår, mod 3,2 per 100 personår blandt dem, der ikke blev eksponeret for benzodiazepiner.​​

Dette svarer til en ca. 50% højere risiko for demens (hazard ratio: 1,60).​

Den øgede risiko forblev signifikant, selv efter man tog hensyn til faktorer, der kunne påvirke resultaterne, såsom depressive symptomer.

Det var især de patienter, der startede med at tage benzodiazepiner tidligt i opfølgningsperioden, der havde en øget risiko for demens – den øgede risiko var mindre sikker hos dem, der startede behandlingen sent i forløbet.

Redaktør