​​​

Ældre præparat mod hypertension lindrer akutte psykotiske symptomer

En enkelt infusion af natriumnitroprussid – et præparat der har været anvendt i årtier mod hypertension – lindrer indenfor få fire timer akutte psykotiske symptomer hos patienter med skizofreni, inklusiv negative symptomer. Behandlingen er sikker, og effekten varer i flere uger.

Dette er hovedkonklusionen fra en proof-of-concept randomiseret, dobbeltblindet og placebokontrolleret undersøgelse publiceret i JAMA Psychiatry.​​

Jaime Hallak, fra University of São Paulo, i Ribeirão Preto, Brasilien, og kollegaer rekrutterede 20 voksne patienter med en akut, indlæggelseskrævende forværring af deres skizofreni. Alle var i konventionel antipsykotisk behandling.​​

Patienterne blev randomiseret til enten lav dosis natriumnitroprussid (0,5 /kg /min i fire timer) eller placebo. Natriumnitroprussid har været anvendt i årtier til behandling af svær hypertension. Efter infusionen bliver natriumnitroprussid omdannet til nitrogenoxid.​​

Patienterne fortsatte med deres konventionelle antipsykotiske behandling.

Symptomerne og bivirkningerne blev målt ved hjælp af en række validerede skalaer: Brief Psychiatric Rating Scale, BPRS, 18 items (Per Bechs udgave), samt Positive and Negative Syndrome Scale, PANSS (negativ subskala), Udvalg for Kliniske Undersøgelser (UKU) samt Abnormal Involuntary Movement Scale (AIMS).​​

Før behandlingen havde patienterne i begge grupper en score på lidt over 20 på BPRS. Allerede to timer efter infusionen kunne man konstatere signifikante forskelle på grupperne. Efter en uge scorede interventionspatienterne 10 points på BPRS, mod uændrede 20 hos kontrolpatienterne. Forskellen forblev signifikant i fire uger.​​

Der var ligeledes en signifikant virkning på de negative symptomer.

Der var også en lindring af de bivirkninger, som patienterne allerede havde inden randomiseringen.​​

Det er uklart, hvordan stoffet lindrer symptomerne. Ifølge forfatterne er nitrogenoxid en del af glutamat-nitrogenoxid-cyklisk guanosine monofosfat (cGMP)-systemet. ”Kliniske studier har påvist, at personer med skizofreni har en dysfunktion på forskellige niveauer af dette system”, skriver de.​​

Ifølge Joseph Coyle, fra Harvard Medical School, i Belmont, Masshachusetts, som kommenterer artiklen i en leder, forsyner behandlingen hjernen med nitrogenoxid udenom glutamat-systemet.​​

Han vurderer – ligesom forskerne selv – at resultaterne bør betragtes som præliminære, og at større kliniske studier er påkrævede.

Redaktør