Afvigelser i blikket ændrer sig ikke med alderen hos personer med autisme

​Personer med autisme retter blikket mod socialt relevante oplysninger i mindre omfang end raske personer. Problemet er uændret tilstede uanset alder og bliver mere tydeligt i situationer, hvor der er interaktioner mellem mennesker.

​Konklusionerne er fra en stor metaanalyse publiceret i Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry.

Ifølge førsteforfatteren Thomas Frazier, fra Cleveland Clinic, i Ohio, er det velkendt, at personer med autisme har problemer med at dirigere og fastholde blikket i bestemte situationer.

"Men kun nogle af resultaterne er blevet reproduceret, og det er uklart, hvor stort et problem det er", skriver han.

I metaanalysen identificerede forfatterne 122 undersøgelser med i alt 5.033 deltagere (både personer med autisme og raske kontroller). Deltagerne var fra 4 måneder til 40 år gamle.

I analyserne tog forfatterne blandt andet højde for, hvordan deltagernes øjne blev sporet og hvilke slags stimuli, der blev anvendt i undersøgelserne.

Stimuli kunne omfatte udelukkende visuelle oplysninger, visuelle samt lydoplysninger, ansigt alene vs. mere komplekse scener, interaktion mellem mennesker (eller bl.a. tegneseriefigurer) vs. ingen interaktioner m.m.

Generelt udviste personer med autisme større opmærksomhed på detaljer, som ikke er relaterede til sociale interaktioner og som ikke indeholder oplysninger, som kan anvendes til tolkning af sociale situationer.

De største forskelle lå i de sammenligninger, hvor stimuli omfattede ansigter i situationer med interaktioner mellem mennesker (effect size på 0,50).

"Effect sizes var påfaldende konstante i alle aldersgrupper", skriver forfatterne, som konkluderer, at deficit i social opmærksomhed udvikler sig i en tidlig alder og forbliver uændret gennem voksenlivet.


Redaktør