Agomelatin virker mod depression, men effekten kan være beskeden

Agomelatin er mere effektivt end placebo ved behandling af depression og muligvis bedre end visse andre antidepressiva. Den antidepressive virkning er dog beskeden, ifølge metaanalyse.

​​​

Konklusionerne stammer fra en artikel publiceret i International Journal of Neuropsychopharmacology.

Ifølge førsteforfatteren Surendra Singh, fra University of Wolverhampton, i Storbritannien, eksisterede der tidligere kun en metaanalyse fra 2007, som vurderede effekten af agomelatin ved depression.

Forfatteren identificerede nu ni randomiserede undersøgelser (hvoraf fem blev publiceret efter 2007). Undersøgelserne inkluderede 3.943 patienter med svær depression. Gennemsnitsalderen i studierne var mellem 40 og 45 år.

På grund af forskellige behandlingsmuligheder i de enkelte undersøgelser, var der i alt 16 sammenligninger i metaanalysen (2.390 patienter fik agomelatin i forskellige doser; 689 fik placebo; og 864 fik andre antidepressiva).

Agomelatin blev vurderet i forhold til en daglig dosering (DDD = defined daily dose) på 25 mg.

Kvaliteten i undersøgelserne var god. Otte af studierne fik finansiering fra industrien; den niende indeholdt ingen oplysninger om finansieringen.

I forhold til placebo var agomelatin stærkt signifikant bedre til at behandle depression (p = 0,0000000000348), især i doser over 1 DDD. Men størrelsen af den gunstige virkning var beskeden, efter beregning af en standardiseret gennemsnitsdifferens [SMD] på 0,26.

Som tommelfingerregel associeres en SMD på under 0,5 med en lille klinisk effekt, mens værdier over 0,8 associeres med en stor effekt.

Agomelatin blev sammenlignet med fluoxetin, paroxetin, sertralin og venlafaxin. I forhold til alle disse præparater tilsammen var agomelatin signifikant bedre, men den kliniske relevans var endnu mindre (SMD = 0,11; p = 0,02).

Agomelatin var dog ikke signifikant bedre end nogen af de enkelte antidepressiva.

Der var ingen forskel på prævalensen af bivirkninger mellem agomelatin vs. placebo (66 hhv 62%) eller agomelatin vs. andre antidepressiva (48 hhv. 54%).

"Der er data, der tyder på, at yngre patienter, med hyppigere depressive episoder og kortere sygdomsvarighed, er mere tilbøjelige til, at have en god respons på agomelatin", skriver forfatterne.

De konkluderer, at man kan anvende agomelatin ved behandlingsrefraktær depression, "men dette kræver en evidensbaseret validering".

Redaktør