Akkreditering er ikke forbundet med bedre kliniske effektmål end offentlig kontrol

​Akkreditering gennem selvstændige private organisationer er ikke forbundet med bedre patientbehandling end offentlige tilsynsundersøgelser, i det mindste ikke i USA. Derudover er akkreditering associeret med lidt lavere patienttilfredshed. 

​Konklusionerne er fra en artikel publiceret i British Medical Journal.

Ifølge førsteforfatteren Miranda Lam, fra Brigham and Womens' Hospital, i Boston, Massachusetts, har man i den sidste tid sat spørgsmålstegn ved, hvor meget værdi en akkreditering gennem selvstændige private aktører har, idet hovedfokus er på processer og ikke på kliniske mål.

Kritikken er især rettet mod den største akkrediteringsorganisation, Joint Comission (JC), som sidder på 80% af det amerikanske marked og akkrediterer mere end 1.000 organisationer i 60 lande. Som alternativ til JC-akkreditering, som beskrives som dyr og tidskrævende, har mange sygehuse i USA valgt en offentlig akkrediterings- og tilsynsordning, som delvis baseres på årlige uanmeldte besøg.

I studiet gennemgik forskerne data fra 4.400 sygehuse vedrørende 4,2 millioner patienter i perioden 2014-2017. De undersøgte mortalitets- og genindlæggelsesrisici samt patienttilfredshed forbundet med 21 diagnoser.

De patienter, der var blevet behandlet på JC-akkrediterede sygehuse, havde en 30 dages mortalitet på 10,2%, hvilket ikke var signifikant lavere end de 10,6% hos de patienter, der var blevet behandlet på de andre sygehuse. For de 6 kirurgiske diagnoser var mortalitetsrisici identiske.

Patienterne på JC-akkrediterede sygehuse havde en signifikant, men minimalt lavere genindlæggelsesrisiko efter behandling for en af de 15 medicinske diagnoser (22,4% vs. 23,2%). Der var ingen signifikante forskelle på antallet af genindlæggelser hos de kirurgiske patienter.

Patienterne på JC-akkrediterede sygehuse var mindre tilfredse med deres behandling end dem, der blev behandlet på øvrige sygehuse (score på 3,2 vs. 3,4 på en skala fra 1 til 5).

"Der er ingen evidens fra vores undersøgelse, der viser, at patienter der vælger et sygehus, som er JC-akkrediteret får nogen kliniske fordele i forhold til at vælge et sygehus, som er akkrediteret af en anden organisation", konkluderer forfatterne.


Redaktør