Aktiv dødshjælp til psykisk syge gives oftest til kvinder

​De fleste personer, der modtager aktiv dødshjælp (enten som eutanasi eller som hjælp til selvmord) i forbindelse med en psykiatrisk lidelse, er kvinder. De fleste lider af depression, nogle gange med ikke-udtømte behandlingsmuligheder, og halvdelen, især de yngre, har problemer der relateres til personlighedsforstyr​relser.

Konklusionerne er fra en artikel fra Holland, hvor aktiv dødshjælp til personer med psykiatriske sygdomme er tilladt. Artiklen blev publiceret i JAMA Psychiatry.

Ifølge førsteforfatteren Scott Kim, fra National Institutes of Health, i Bethesda, Maryland, USA, er aktiv dødshjælp i nogle lande ikke begrænset til patienter med terminal sygdom, såsom cancer, men omfatter også patienter, som har svære symptomer fra uhelbredelig sygdom. Psykiatriske sygdomme er således omfattet af denne kategori.

Holland, Belgien, Schweiz og Canada er blandt de lande, der tillader aktiv dødshjælp til psykiatriske patienter.

Forfatterne identificerede 66 tilfælde af aktiv dødshjælp til psykiatriske patienter i Holland mellem 2011 og 2014.

De fleste (70%) var kvinder. En tredjedel af alle (32%) var 70 år eller ældre, og en fjerdedel (24%) var mellem 30 og 50 år gamle. De øvrige var mellem 50 og 70 år.

Depression eller depressive symptomer var den primære problemstilling i 55% af tilfældene. 39% af patienterne havde fået elektrokonvulsiv terapi (ECT) og 11% havde fået monoaminooxidase hæmmere (MAO-hæmmere). En enkelt patient havde fået dyb hjernestimulation - et operativt indgreb.

Halvdelen havde nægtet at modtage mindst en form for behandling, enten på grund af manglende motivation eller på grund af frygt for bivirkninger.

52% havde problemer, der relateres til personlighedsforstyrrelser. Hovedparten af disse patienter var 60 år eller yngre.

De fleste patienter havde mere end én psykiatrisk diagnose, og somatiske problemer, social isolation og ensomhed var også hyppige.

Et af de mest slående resultater er, ifølge forfatterne, at forholdet mellem kvinder og mænd er det samme som ved selvmordsforsøg, men det modsatte af gennemførte selvmord.

I en ledsagende leder skriver Paul Appelbaum, fra Columbia University i New York, at andelen af personer med personlighedsforstyrrelse er det samme som i Belgien, hvor en lignende opgørelse er publiceret.

Ifølge ham, er dette bekymrende, idet personlighedsforstyrrelser er forbundet med stærk reaktivitet over for stress fra miljøet eller interpersonelle forhold, hvilket rejser tvivl om, hvor stabilt vedkommendes ønske om at dø reelt er. "I Belgien trak 38% af patienterne, der havde anmodet om hjælp [til aktiv dødshjælp], faktisk deres anmodning tilbage", skriver han.

Han påpeger også, at den sociale isolation eller ensomhed i over halvdelen af sagerne var så stor, at den blev nævnt i lægernes vurderinger. "Man kan frygte, at aktiv dødshjælp er en erstatning for effektiv psykosocial intervention og støtte".

Redaktør