Aktivitetsniveauet i insula kan vejlede valget mellem escitalopram og kognitiv terapi

Depressive patienter med øget aktivitetsniveau i insula – en del af hjernebarken – kan få bedre gavn af farmakologisk behandling, mens patienter med nedsat insulaaktivitet profiterer bedst af kognitiv terapi.

​​​

Konklusionen er fra en randomiseret og kontrolleret undersøgelse publiceret i JAMA Psychiatry.​​

Ifølge førsteforfatteren Callie McGrath, fra Emory University, i Atlanta, USA, har flere studier med billeddiagnostiske teknikker vist, at aktivitetsmønstre i hjernen kan forudse, hvor effektive specifikke behandlinger er hos depressive patienter.​​

”Men ingen undersøgelser har vurderet associationen mellem aktivitetsmønstre før behandling [...] med respons på forskellige terapier”, skriver hun.​​​​

I studiet blev 82 depressive patienter randomiseret til enten escitalopram (10-20 mg dagligt) eller 16 sessioner kognitiv adfærdsterapi (KAT) – begge interventioner over 12 uger.​​

Alle fik foretaget en PET-scanning, der målte glukosemetabolismen i hjernen inden behandlingsstart.​

I perioden kom 12 patienter fra KAT-gruppen og 11 patienter fra escitalopram-gruppen i remission (svarende til Hamilton depressionsscore på 7 eller mindre); 9 henholdsvis 6 patienter havde ingen respons på behandlingerne.​​

For at undgå ”fortynding” af analyserne ekskluderede forskerne alle de patienter, der havde en partiel respons på behandlingerne (12 hhv. 13 patienter). Partiel respons blev af forfatterne defineret som en reduktion i Hamiltonscore på mindst 30%, men ikke nok til at opfylde remissionskriteriet.​​

Statistiske analyser viste, at en bestemt region i hjernebarken – højresidig anterior insula – kunne skelne mellem de patienter, der ville få gavn af KAT henholdsvis escitalopram. Kapaciteten til at skelne blev betragtet som robust (effect size: 1,43).​

Specifikt viste analyserne, at nedsat metabolisme (i forhold til resten af hjernen) blev associeret med remission efter KAT og ringe effekt af escitalopram, mens øget metabolisme i insula blev associeret med remission efter escitalopram og ringe respons til KAT.​​

Ifølge forfatterne er det velkendt, at insula-området deltager i oversættelsen af kropslige oplevelser til subjektive følelser samt en række andre afgørende typer adfærd, der kan relateres til depressive tilstande.​​

”Hvis resultaterne bekræftes i nye studier vil insulametabolismen være den første objektive markør, der vil kunne vejlede ved valget af den initiale behandling mod depression”, konkluderer forfatterne.

Redaktør