Akut hyperglykæmi er sjældent ved antipsykotisk behandling

Risikoen for akutte tilfælde af hyperglykæmi er lav ved opstart af antipsykotika, men den er relativt højere hos patienter, der i forvejen har diabetes. Quetiapin synes at være forbundet med den laveste risiko for akut hyperglykæmi.

​​​

Konklusionerne stammer fra en artikel publiceret i Schizophrenia Research.

Ifølge førsteforfatter Lorraine Lipscombe, fra University of Toronto, Toronto, Canada, har tidligere undersøgelser peget på, at ny eksponering for et antipsykotikum var forbundet med en øget risiko for akutte hyperglykæmi tilfælde.

Forfatterne analyserede administrative data vedrørende 725.000 patienter. De vurderede risikoen for en række hyperglykæmiske akutte tilfælde (hyperglykæmi, diabetisk ketoacidose og hyperosmolær hyperglykæmisk tilstand) hos personer, der fik initieret behandling med risperidon og en række andre antipsykotika.

Lidt over halvdelen - 55% - af patienterne var 66 år gamle eller ældre. Forudbestående diabetes var til stede hos 5% af dem, der var yngre end 66 år og hos 19% af dem, der var 66 år eller ældre

Generelt var de akutte hyperglykæmiske tilstande sjældne – mellem 1 og 2 tilfælde per 1.000 personår. Blandt de patienter, der i forvejen havde diabetes, var raten mellem 6 og 12 tilfælde per 1.000 personår.​​

Olanzapin var ikke forbundet med en højere risiko for akut hyperglykæmi i forhold til risperidon (som blev anvendt som reference) – og hverken alderen eller diabetisk status havde nogen form for påvirkning af associationen.

De ældre – typiske – antipsykotika var heller ikke forbundet med øget risiko for akut hyperglykæmi.

Quetiapin var den mest anvendte af de andre nyere antipsykotika og var hos ældre patienter forbundet med en 30% lavere risiko for akut hyperglykæmi i forhold til risperidon (adjusted hazard ratio: 0,69; CI: 0,53-0,90).

Blandt de ældre patienter med forudbestående diabetes var både de typiske præparater og de øvrige atypiske præparater forbundet med lavere risiko for akut hyperglykæmi i forhold til risperidon.

”Vores resultater tyder på, at det er vigtigt at monitorere blodsukkerkoncentrationen hos ældre patienter, der starter behandling med antipsykotika”, skriver forfatterne.

De vurderer endvidere, at der kan være en fordel ved quetiapinbehandling af ældre. ”Men den kliniske relevans [...] bør undersøges nærmere”, konkluderer de.

 

Redaktør