Alfa-2 agonist mere end halverer risikoen for delir hos ældre

​Lavdosis infusion af alfa-2 receptor agonisten dexmedetomidin i de første timer efter en kirurgi reducerer risikoen for postoperativ delir med 65% hos ældre patienter. Den beskyttende effekt varer mindst 7 døgn.

​Konklusionen er fra en randomiseret, placebo-kontrolleret og dobbeltblindet undersøgelse publiceret i The Lancet.

Ifølge førsteforfatteren Xian Su, fra Peking University First Hospital, Beijing, bruges dexmedetomidin i stigende grad til sedation af intensivafdelingers patienter, som ligger i respirator. "Denne anvendelse af dexmedetomidin er associeret med en reduceret prævalens af delir i forhold til andre sederende præparater", skriver forfatteren.

Dosering af dexmedetomidin for denne anvendelse varierer, ifølge forfatterne, fra 0,2 til 1,7 µg/kg i timen. "Men disse doseringer er associeret med hypotension og bradykardi".

I studiet undersøgte forskerne en dosis på 0,1 µg/kg i timen. Forskerne rekrutterede 700 patienter, der alle skulle gennemgå en elektiv ikke-kardiologisk kirurgi. Patienterne var mindst 65 år gamle.

De blev randomiseret til enten dexmedetomidin eller placebo. Behandlingen startede senest en time efter kirurgien, og varede indtil kl. 8.00 morgenen efter for at sikre nattesøvnen.

"Vores hypotese var, at det ville være en bedre strategi at inducere en tilstand, der svarer til den naturlige søvn, end at anvende delir-fremkaldende sederende hypnotika, såsom benzodiazepiner, som medfører en søvnlignende tilstand, der ikke svarer til den naturlige søvn" skriver forskerne.

I de første syv dage efter operationen var incidensen af postoperativ delir (identificeret ved hjælp af Confusion Assessment Method for the ICU, CAM-ICU) signifikant lavere i interventionsgruppen i forhold til kontrolgruppen (9% vs. 23%; odds ratio: 0,35;95% CI 0,22-0,54; p < 0,0001).

Der var ingen forskel på incidensen af hypotension og bradykardi grupperne imellem. Til gengæld havde patienterne i kontrolgruppen højere incidens af hypertension og takykardi. 

Redaktør