​​​

”Ambulant udskrivningsaftale” reducerer ikke tvangsindlæggelser

En ambulant variation af udskrivningsaftalerne, som blev udviklet i Storbritannien for at reducere tvangsindlæggelser, er ikke mere effektiv end konventionel behandling.

Dette er konklusionen fra en stor randomiseret og kontrolleret undersøgelse publiceret i Lancet.​

En ”Joint Crisis Plan” (JCP) er en aftale, hvor patienten udtrykker sine behandlingsønsker i forhold til eventuelle fremtidige akutte forværringer af den psykiatriske sygdom. Planen anvendes, hvis patienten ikke er i stand til at udtrykke sig klart.​​

I studiet indgik 422 patienter med skizofreni og 147 patienter med en affektiv lidelse. De blev rekrutteret fra 64 ambulante behandlingscentre i Storbritannien.

Patienterne blev randomiseret til enten at fortsætte med konventionel behandling, eller til at udarbejde en JCP sammen med behandlere og involverede personer.​ ​​Forskerne var blindet til randomiseringen, men patienterne og det kliniske personale var ikke blindet.​​

Efter halvandet år var der ingen signifikant forskel på risiko for tvangsindlæggelser (primært effektmål) grupperne imellem. ​

Der var heller ikke nogen signifikant forskel på indlæggelsesvarighed eller på patienternes opfattelse af tvang. Interventionen havde dog en positiv effekt på den terapeutiske alliance. ​​

Forskerne påpeger dog, at der er data, der tyder på, at interventionen ikke blev ordentlig implementeret i alle centre. ​​

”Et enkelt møde vil formentlig ikke ændre en kultur, hvor beslutningstagning er domineret af fagpersoner, skriver Sonia Johnson, fra University College London, i en ledsagende kommentar.

Redaktør