Amisulprid er effektiv ved debuterende psykose hos ældre

​Lav dosis amisulprid lindrer symptomerne hos personer, som debuterer med skizofrenilignende symptomer i en sen alder. Betegnelsen very late-onset schizophrenia-like psychosis er dog ikke endeligt etableret.

Konklusionerne blev publiceret i Lancet Psychiatry.

Ifølge førsteforfatteren Robert Howard, fra University College London, er psykotiske symptomer uden demens den tredje hyppigste neuropsykiatriske diagnose hos ældre, efter demens og depression.

"Men ingen placebo-kontrollerede, randomiserede undersøgelser har undersøgt antipsykotisk behandling [af denne gruppe patienter]", skriver han.

I dette randomiserede og dobbeltblindede studie blev der rekrutteret 101 personer fra 25 centre.

Alle havde fået stillet diagnosen very late-onset schizophrenia-like psychosis.

De var i gennemsnit 80 år gamle, og cirka 75% af dem var kvinder. Deres gennemsnitlige score på Brief Psychiatric Rating Scale (BPRS) var 41 (scoren kan variere fra 18 til 126).

Undersøgelsen havde 2 faser af 12 uger. Deltagerne blev randomiseret til 3 grupper: gruppe A (amisulprid 100 mg i både fase 1 og 2), gruppe B (amisulprid hhv. placebo) og gruppe C (placebo hhv amisulprid).

Efter de første 12 uger oplevede patienterne i amisulprid-grupperne en signifikant bedring af symptomerne i forhold til kontrolgruppen (fald på 7,7 vs. 4,2 points på BPRS).

I fase 2 oplevede de patienter, der fortsatte i antipsykotisk behandling et yderligere fald på 1,1 points, mens de, der skiftede til placebo, oplevede en forværring på 5,2 points på BPRS.

De mest almindelige bivirkninger var infektioner og ekstrapyramidale bivirkninger.  

I en ledsagende kommentar skriver Carl Cohen, fra State University of New York, i Brooklyn, at resultaterne ikke bør betragtes som definitive, idet selve diagnosen very late-onset schizophrenia-like psychosis, som ikke findes i ICD-10 eller DSM-5, endnu ikke er endeligt etableret. Ifølge ham er det ikke udelukket, at tilstanden kan være en prodromal fase til demens. "Men resultaterne er lovende", konkluderer han.


Redaktør