Amisulprid synes mere effektivt end aripiprazol og olanzapin

​Den første pragmatiske, kontrollerede og randomiserede undersøgelse, der sammenligner disse tre antipsykotika til behandling af skizofreni, viser større antipsykotisk effekt af amisulprid i forhold til de 2 andre præparater. Bivirkningsmæssigt fandt forskerne ingen signifikante forskelle.

​Konklusionerne er fra en artikel publiceret i Lancet Psychiatry.

Ifølge førsteforfatteren Erik Johnsen, fra Haukeland Universitetssykehus i Bergen, Norge, er valg af antipsykotikum baseret på en afvejning af forventet effekt og bivirkninger.

"Den tilgængelige evidens er især baseret på korttidsstudier med højt selekterede grupper af patienter", skriver forfatteren. "Der er kun sparsomme pragmatiske, langtidsundersøgelser".

I studiet rekrutterede forfatteren, sammen med kollegaer fra 3 norske centre og et center i Østrig, 144 voksne med skizofreni.

Deltagerne var i gennemsnit 32 år gamle, cirka en tredjedel (35%) var kvinder. De fik i gennemsnit stillet diagnosen 5 år før studiestart.

Alle havde aktive psykotiske symptomer, defineret som en score på 4 eller mere på mindst et af 5 udvalgte items på Positive and Negative Syndrome Scale

(PANSS).

Ved studiestart havde deltagerne en gennemsnitlig PANSS score på 78,4 points.

Deltagerne blev derefter randomiseret, uden blinding, til behandling med enten amisulprid, aripiprazol eller olanzapin. Den initiale dosering og de løbende medicinjusteringer blev besluttet af de enkelte behandlere.

Efter et år havde patienterne i amisulprid-gruppen oplevet de største symptomlindringer, svarende til et fald i PANSS på 32,7 points, signifikant mere end de 21,9 points hos patienterne i aripiprazol-gruppen og de 23,3 points i olanzapin-gruppen.

Amisulprid var bedre end de to andre præparater til reduktion af positive symptomer, men ikke negative symptomer.

Patienterne i alle grupper oplevede vægtstigning samt højere kolesterol- og prolaktintal, uden at der var signifikante forskelle grupperne imellem.

Ifølge forskerne peger resultaterne på, at de metaboliske bivirkninger forbundet med amisulprid og aripiprazol kan være mere udtalte end tidligere evidens antydede.

De konkluderer, at resultaterne understøtter rationalet om, at der findes klinisk relevante forskelle på præparaternes effektivitet.


Redaktør