Amning under antiepileptisk behandling er associeret med højere IQ hos børn

Eksponering til moderens antiepileptiske behandling i amningsperioden er ikke associeret med kognitive bivirkninger hos børn efter seks år. Tværtimod har børnene, hvis mødre var i antiepileptisk behandling under amningen, højere IQ i seks års alderen end børn fra mødre, der også fik antiepileptisk medicin men ikke ammede.

​​​

Konklusionen er fra en artikel publiceret i JAMA Pediatrics.​​​

Kimford Meador, fra Stanford University, i Californien, og kollegaer rekrutterede, fra 25 behandlingscentre i USA og Storbritannien, gravide kvinder i antiepileptisk behandling i perioden mellem 1999 og 2004. Seks år efter fødslen undersøgte de 181 børn og deres mødre for en række parametre, blandt andet IQ og kognitiv funktion.​​

Alle kvinderne fik antiepileptisk medicin under graviditeten.​

Kvinderne var i amningsperioden i behandling med carbamazepin (gennemsnitsdosis 803 mg dagligt), lamotrigin (508 mg dagligt), phenytoin (393 mg dagligt) og valproat (1.160 mg dagligt). Alle kvinder var i monoterapi.​​

I alt ammede 42,9% af kvinderne i gennemsnit 7,2 måneder.​

Statistiske analyser viste, at der var en række faktorer, der påvirkede børnenes IQ testresultater. Nogle faktorer var ikke relateret til den antiepileptiske behandling, såsom moderens IQ, og om der har været forebyggende brug af folat i perioden omkring starten af graviditeten.​​

Tre medicinrelaterede faktorer påvirkede IQ målingerne hos børnene. For det første var amning (det vil sige eksponering til præparatet via mælk) associeret med en IQ, der var 4 points højere end ved ikke-amning. ​

IQ blev også påvirket af præparattype. Amning under valproat behandling var associeret med lavere IQ i forhold til de andre præparater – dog stadigvæk højere hos børn, der ikke ammede. Endvidere påvirkede doseringen også IQ, men denne effekt blev især drevet af valproat; højere valproat doser var associeret med lavere IQ.​​

Der blev også undersøgt en række kognitive funktioner, og forskerne fandt ingen negative påvirkninger ved eksponering til antiepileptisk medicin under amningsperioden. De fandt faktisk, at børnene, der ammede, klarede sig bedre ved test af verbale funktioner, end dem, der ikke ammede​​

Ifølge forfatterne, er der modstridende resultater omkring effekten af selve amningen på kognitionen. ”Vores resultater peger på, at der er en årsagssammenhæng mellem amning og bedre kognition”, skriver de.

”Vores studie giver ikke et endeligt svar, men vi anbefaler amning til mødre med epilepsi”, konkluderer forfatterne.

Redaktør