Amygdala associeres med kardiovaskulær sygdom

​Øget aktivitet i amygdala – en hjernestruktur, der er associeret med stress og psykiske lidelser – er forbundet med en selvstændig øget risiko for kardiovaskulære sygdomme. Risikoen stiger i takt med stigende metabolisme i amygdala.

​Konklusionerne er fra en artikel publiceret i Lancet. Studiet er hovedsageligt baseret på retrospektive data.

Ifølge førsteforfatteren Ahmed Tawakol, fra Harvard Medical School, er der en kendt association mellem psykisk stress og øget risiko for kardiovaskulær sygdom.

I studiet identificerede forskerne patienter, der havde fået foretaget en PET-CT scanning, med 18F-fluordeoxyglukose, af hjernen og andre strukturer i kroppen. Scanningen viser blandt andet graden af sukkermetabolisme i cellerne.

Ud af de cirka 6.000 personer, der fik foretaget en scanning, identificerede forskerne 293, der opfyldte de prædefinerede kriterier; ingen kendt kardiovaskulær eller kræftsygdom, tilstrækkelige journaloplysninger til vurdering af en række tilstande og risikofaktorer samt opfølgningsdata fra mindst 3 år.

Patienternes gennemsnitlige alder var 55 år (42% mænd). De blev fulgt op i gennemsnitligt 3,7 år.

I opfølgningsperioden havde 22 af patienterne en kardiovaskulær hændelse (myokardieinfarkt: 8; ustabil angina eller ny angina diagnose: 5; apopleksi: 8; hjerteinsufficiens: 1; perifer arteriel sygdom: 2).

Aktiviteten i amygdala var relateret til risikoen for kardiovaskulær sygdom: hver stigning på en standard deviation i signalintensitet i amygdala svarede til en 60% øget risiko for en kardiovaskulær hændelse (hazard ratio: 1,59; 95% CI 1,27–1,98; p < 0,0001).

Forskerne fandt også en signifikant association mellem kardiovaskulær sygdom og øget knoglemarvsaktivitet samt arteriel inflammation.

"Associationen mellem aktivitet i amygdala og kardiovaskulær sygdom synes at være medieret af knoglemarvsaktivitet og arteriel inflammation", skriver de.

I en anden gruppe på blot 13 patienter, som blev rekrutteret til studiet, undersøgte forskerne også patienternes stress niveau - og her fandt forskerne signifikante associationer mellem stressniveau, amygdala aktivitet, arteriel inflammation og C-reaktiv protein.

"Vores studie er det første, der viser en association mellem aktivitet i hjernevæv og efterfølgende kardiovaskulær sygdom", skriver forskerne. 


Redaktør