Angst under graviditet er forbundet med øget risiko for tidlig fødsel

Angst under graviditeten er forbundet med en mindst 50% stigning i risikoen for tidlig fødsel og lav fødselsvægt, ifølge metaanalyse. Screening for angst kan overvejes, skriver forfatterne.

​​​

Konklusionerne stammer fra en artikel publiceret i Journal of Affective Disorders.​​​

Ifølge Xiu-Xiu Ding, fra Anhui Medical University, i Anhui, Kina, er præterm fødsel et hyppigt forekommende problem på verdensplan, med en prævalens på 12-13%. ”Det er en af de vigtigste årsager til neonatal mortalitet og morbiditet”, skriver forfatteren. Lav fødselsvægt har en prævalens på 15,5% og er også forbundet med øget neonatal mortalitet og morbiditet.​​

Forfatterne påpeger, at tidligere undersøgelser har vist modstridende resultater omkring angsts påvirkning af neonatale effektmål.​

I studiet søgte de alle prospektive kohortestudier, hvor angst blev vurderet mindst en gang under graviditeten – enten ved et struktureret diagnostisk interview eller ved selvrapportering af symptomer.​​

De identificerede i alt 15 studier, hvoraf 12 med i alt 17.000 kvinder indeholdt data om præterm fødsel, og 6 med i alt 5.000 kvinder indeholdt data om lav fødselsvægt.​

Den samlede analyse viste, at angst under graviditeten var forbundet med en 50% øget risiko for præterm fødsel (relativ risiko: 1,50; CI:1,33-1,70) og en næsten 80% øget risiko for lav fødselsvægt (relativ risiko: 1,76; CI: 1,32-2,33).​​​

Forfatterne fandt endvidere, at risikoen var øget uanset om vurderingen af angstsymptomerne skete i starten eller i slutningen af graviditeten. ​​

Undergruppeanalyser viste også, at blot angstsymptomer – og ikke en diagnosticeret angstsygdom – var associeret med de øgede risici. Forfatterne påpeger dog, at det kun var to studier, der havde vurderet de diagnosticerede angstsygdomme. ”Derudover var kvinderne med en diagnosticeret angstsygdom mere tilbøjelige til at modtage psykoterapeutisk og psykofarmakologisk behandling, hvilket reducerer angstpåvirkningerne på neonatale effektmål”, skriver de.​

”Man kan overveje at screene alle gravide kvinder for angst”, konkluderer de.
​​
Redaktør