Antallet af selvmord var uændret eller lavere i starten af pandemien

​I 21 lande med høj eller højere mellemindkomst steg selvmordsraten ikke i løbet af pandemiens første måneder. Forskerne fandt derimod, at antallet af selvmord forblev uændret og i cirka halvdelen af landene eller områderne skete der en reduktion i selvmordsraten. 

​Konklusionen er fra en artikel publiceret i Lancet Psychiatry.

"Covid-19 pandemien har haft store konsekvenser for mange menneskers psykiske tilstand", skriver førsteforfatteren Jane Pirkis, fra University of Melbourne i Australien. "Der har været en bekymring for, om disse konsekvenser kunne give sig udslag i stigende selvmordsrater".

I studiet indsamlede forskerne data fra 16 højindkomstlande og fra 5 højere mellemindkomstlande vedrørende perioden mellem januar 2019 og juli 2020.

Data blev indsamlet fra faglitteratur, sundhedsministerier og andre offentlige myndigheder, herunder politi.

De udvalgte områder var enten hele lande eller dele af lande, afhængigt af, hvordan dataene blev indsamlet og fra hvilke geografiske områder.

Ti lande kunne bidrage med landsdækkende data: Chile, Kroatien, Estland, Japan, Holland, New Zealand, Polen, Sydkorea, Ecuador og Peru.

Dataene var begrænset til specifikke områder i 11 lande: Australien, Østrig, Canada, England, Tyskland, Italien, Spanien, USA, Brasilien, Mexico og Rusland.

Forskerne fandt, at der ikke i nogen lande eller områder var sket en signifikant stigning i selvmordsraten i løbet af pandemiens første måneder (indtil juli 2020) i forhold til i perioden før pandemiens start.

Der var tværtimod evidens for en reduktion i selvmordsraterne i 12 lande eller områder. For eksempel fandt forskerne en cirka 20% lavere selvmordsrate i New South Wales (Australien), i Alberta (Canada), i New Zealand, i Cook County (Illinois, USA) og i Texas (USA). I Leipzig (Tyskland) var reduktionen på omkring 50%.

"I højindkomstlande og i højere mellemindkomstlande var antallet af selvmord stort set uændret eller endda lavere i pandemiens første måneder", konkluderer forskerne.


Redaktør