Antidepressiv behandling associeres med færre selvmordstanker

Behandlingen med duloxetin er associeret med en hurtig reduktion af selvmordstanker hos patienter med svær depression. Alligevel er præparatet associeret med en vis risiko for selvmordstanker som bivirkning.

​​​

Konklusionerne stammer fra en artikel publiceret i Primary Care Companion for CNS Disorders.​​

Ifølge førsteforfatteren Koen Demyttenaere, fra University Psychiatric Center–Campus Gasthuisberg, i Leuven, Belgien, er selvmordstanker eller selvmordsadfærd per definition associeret med højere sværhedsgrad af depression. ”Men den præcise association mellem selvmordstanker og sværhedsgraden af depression […] er ikke tilstrækkeligt belyst”, skriver han.​​

I studiet blev der udført en post hoc analyse af data fra en randomiseret, dobbeltblindet klinisk undersøgelse med 336 patienter med svær depression, som var indlagt på 43 centre i fire lande. I den oprindelige undersøgelse blev patienterne randomiseret til enten 60 mg duloxetin dagligt eller 120 mg duloxetin dagligt. Patienterne blev fulgt op i otte uger.​​

Depressionen blev vurderet ved hjælp af Hamilton Depressionsskala. Selvmordstanker blev vurderet med item 10 fra Montgomery-Åsberg Depressionsskala. Patienterne blev vurderet suicidale, hvis item 10 havde en score på mindst fire (”selvmordstanker forekommer, og selvmord anses som en mulig udvej, men endnu ingen konkrete planer”).​

Ved randomisering havde 18% en score på fire eller mere på selvmordsvurderingen. Andelen faldt til 7% efter en uges behandling og til 1% efter otte ugers behandling. ​​

Forskerne vurderede også de beskyttende faktorer mod selvmordstanker ved hjælp af Reasons for Living Inventory (RFL). De patienter, der havde flest selvmordstanker, havde ved behandlingsstart de laveste scores på RFL. I behandlingsperioden steg disse scores, hvilket tyder på, at de beskyttende faktorer er afhængige af blandt andet patienternes affektive tilstand.​​

Gennemsnitsalderen blandt de otte patienter, der fik selvmordsadfærd som bivirkning efter behandlingsstart var 39 år (kun én af patienterne var under 25 år). Forskerne fandt intet klart mønster blandt disse patienter. De konkluderer, at det fortsat er svært at forudse, hvem der vil få denne form for bivirkning.

Redaktør