​​

Antidepressiv medicin under graviditet synes ikke forbundet med øget risiko for udviklingsforstyrrelser hos barnet

​Når man tager højde for faktorer såsom familiære og genetiske påvirkninger, er behandling med antidepressiva ikke associeret med forstyrrelser som ADHD, autisme eller mental retardering op til teenageårene. Undtagelsen er et enkelt præparat, escitalopram, som kan være forbundet med en vis øget risiko.

Konklusionen er fra en artikel publiceret i JAMA Internal Medicine

Ifølge førsteforfatteren Elizabeth Suarez, fra Harvard Medical School i Boston, har nogle undersøgelser vist en association mellem behandling med antidepressiv medicin under graviditet og en række udviklingsforstyrrelser hos barnet. 

"Men der har været modstridende resultater […], som kan være en følge af faktorer [… som man ikke tog højde for] såsom forældrenes psykiske tilstand, genetik eller miljømæssige faktorer", skriver hun. 

I studiet identificerede forskerne 3,18 millioner graviditeter fra en offentlig og fra en privat database i USA. De fulgte derefter børnene i op til 14 år. 

I alt havde 145.707 børn været eksponeret til antidepressiv medicin fra uge 19 i graviditeten indtil fødslen, som er perioden hvor synapserne (forbindelser mellem hjerneceller) bliver dannet. 

I de første analyser fandt forskerne en næsten dobbelt så høj risiko for udviklingsforstyrrelser blandt børn, der var blevet eksponeret til antidepressiv medicin. 

Efter at forskerne tog højde for en række risikofaktorer hos moren, såsom alder, psykisk lidelse, alkohol, tobaksrygning og stofmisbrug, blev den øgede risiko reduceret betydeligt, men var i enkelte tilfælde stadig lettere forhøjet. 

Men da forskerne sammenlignede risikoen for udviklingsforstyrrelse hos eksponerede børn og deres ikke-eksponerede søskende, aftog den øgede risiko. 

Analyserne af de enkelte præparater viste heller ikke en øget risiko for udviklingsforstyrrelse, med undtagelse af escitalopram, som blev associeret med en lettere øget risiko for blandt andet ADHD.

"Resultaterne peger på, at der er en øget risiko for udviklingsforstyrrelser, som er associeret til faktorer forbundet med anvendelse af antidepressiva under graviditet, men ikke til antidepressiva selv".


Redaktør