​​​

Antidepressiva bør ikke være førstevalgsbehandling af depression hos demente

Antidepressiva bør ikke være førstevalgsbehandling hos personer med både depression og Alzheimers sygdom, konkluderer forfatterne til den hidtil største randomiserede undersøgelse om emnet.

Undersøgelsen blev publiceret i Lancet.

"Depression forekommer ofte sammen med demens, men der er sparsom og modstridende evidens for en hensigtsmæssig farmakologisk behandling af sygdommen", skriver førsteforfatteren Sube Banerjee, fra Institute of Psychiatry, i London.

Forfatterne rekrutterede 326 patienter, som var blevet henvist til ni gerontopsykiatriske afdelinger i Storbritannien. Patienterne havde Alzheimers sygdom og havde haft depression i mindst fire uger.

Depressionen blev vurderet med Cornell Scale for Depression in Dementia (CSDD). Ingen af patienterne var i forvejen i antidepressivbehandling. Personer med svær depression (fx i suicidal risiko) blev ekskluderet.

Deltagerne blev randomiseret til enten sertralin (150 mg dagligt), mirtazapin (45 mg dagligt) eller placebo.

Efter 13 uger var der ingen forskel på lindringen af depressive symptomer (målt ved CSDD) grupperne i mellem. Den manglende effekt af både sertralin og mirtazapin var også til stede efter 39 uger.

Bivirkninger var sjældnere blandt patienterne i kontrolgruppen (26%) end i sertralingruppen (43%; p = 0,010) og i mirtazapingruppen (41%; p = 0,031). Der var ingen forskel på mortaliteten.

Forfatterne observerer, at flere retningslinjer anbefaler antidepressiva enten som førstevalgsbehandling, som eneste behandling eller som mulig behandling af depression hos disse patienter.

"Lægerne bør tænke på kreative alternativer til den farmakologiske behandling hos personer med depression og demens", skriver Henry Brodaty, University of New South Wales i Australien, i en ledsagende kommentar.

Både kommentatoren og forfatterne understreger behovet for en initial observationsperiode i op til 13 uger (idet der var en 43% reduktion i CSDD i placebogruppen i perioden).

"Behandling med antidepressiva kan være forbeholdt de patienter, hvor depression ikke remitterer i løbet af de første tre måneder [...] eller dem med svær depression", skriver forfatterne.

Redaktør