Antidepressiva er forbundet med højere levealder blandt voksne med Downs syndrom

Antidepressiva er forbundet med senere indtræden af demens og højere levealder blandt voksne med Downs syndrom. Denne association er forenelig med, at antidepressiva kan medføre celledannelse i hjernen, forklarer forskere.

​​​

Konklusionerne er fra en artikel publiceret i Journal of Clinical Psychiatry. Artiklen er baseret på retrospektive data.​​

”Den lavere forventede levealder blandt voksne med Downs syndrom skyldes især demensudviklingen, hovedsagligt Alzheimers demens”, skriver forfatteren Paul Patti, fra Institute for Basic Research in Developmental Disabilities, i Staten Island, New York.​

Ud over demens er epilepsi en vigtig faktor, der påvirker mortaliteten hos voksne med Downs syndrom. ​

I studiet gennemgik forfatterne data fra 357 voksne med Downs syndrom, som var tilknyttet en specialistklinik. De var i gennemsnit 46 år gamle ved første kontakt. Cirka halvdelen (n = 155) fik diagnosticeret depression, og halvdelen heraf fik antidepressiv medicin i mindst tre måneder (n = 78).​​

I alt udviklede 160 patienter demens og 56 debuterede med epileptiske anfald som voksne.​​

Blandt patienterne uden demens ved første kontakt, og i antidepressiv behandling, skete demensudviklingen da de i gennemsnit var 53,75 år gamle, mod 52,44 blandt dem, der ikke fik antidepressiva. Den senere indtræden af demens var statistisk signifikant. ​​

Der var ligeledes en statistisk signifikant forskel på den gennemsnitlige alder ved død (54,71 v. 52,60 år).​

”Behandlingen med antidepressiva kan være forbundet med vedligeholdelse af funktioner, udskydelse af kognitiv reduktion og bedre livskvalitet, muligvis via øget neurogenese”, konkluderer forfatterne.​

Ifølge dem bør man gennemføre prospektive studier for at undersøge disse associationer.
​​
Redaktør