​​​

Antidepressiva øger ikke risikoen for selvmord

Fluoxetin og venlafaxin øger ikke risikoen for selvmord blandt unge. Blandt voksne og ældre, beskytter præparaterne mod selvmord.

Konklusionerne er fra en metaanalyse publiceret i Archives of General Psychiatry.​​

Ifølge artiklens førsteforfatter, Robert Gibbons, fra University of Chicago, vurderer det amerikanske medicinagentur, FDA, at antidepressivaerne kan øge selvmordsrisikoen blandt børn og unge op til 25 års alderen.​​

I metaanalysen inkluderede forfatterne data, der dækker over en længere opfølgningstid, end de data, der står til grundlag for FDAs vurdering.​​

Forfatterne analyserede data vedrørende 9.185 børn, unge og voksne, der blev behandlet med fluoxetin, og 4,882 voksne, der blev behandlet med venlafaxin.​​

Blandt de voksne patienter – inklusive geriatriske patienter – reducerede både fluoxetin og venlafaxin selvmordstanker og selvmordsadfærd i forhold til placebo (90,5% vs. 78,9% reduktion på sandsynligheden for selvmordsrisiko).​​

”Den beskyttende effekt blev medieret af reduktionen i de depressive symptomer som følge af behandlingen”, skriver forfatterne.​​

”Blandt unge, var depressionssværhedsgraden stærkt relateret til selvmordsrisiko, og depressionen responderede på behandlingen”, observerer forfatterne. ”Men der blev ikke fundet en effekt af behandlingen på selvmordsrisikoen.” ​

På den anden side, var der ingen evidens for en øgning af selvmordsrisikoen.

”Resultaterne afklarer forholdet mellem selvmordstanker og selvmordsadfærd, på den ene side, og antidepressiv behandling, på den anden side”, skriver forfatterne.​

”[Resultaterne] tyder på at [især] voksne og geriatriske patienter, hos hvem symptomerne ikke nedsættes, fortsætter med en høj selvmordsrisiko”, konkluderer de.

Redaktør