Antiparkinsonmiddel behandler depression

​Pimavanserin, en serotonin-2A receptor antagonist/invers agonist, behandler depression, som ikke responderer tilstrækkeligt på vanlig behandling. Lægemidlet, som er godkendt til behandling mod Parkinson sygdom i udlandet, er ikke tilgængeligt i Danmark.

​Konklusionen er fra en randomiseret, dobbeltblindet og placebokontrolleret undersøgelse publiceret i Journal of Clinical Psychiatry.

Førsteforfatteren Maurizio Fava, fra Harvard Medical School, Boston,

Massachusetts, og kollegaer rekrutterede 207 patienter med depression på trods af behandling med en selektiv serotoningenoptagshæmmer (SSRI) eller en serotonin-noradrenalingenoptagshæmmer (SNRI).

Patienterne blev randomiseret til behandling med pimavanserin eller til placebo i et forhold 3 til 1 (3 patienter til placebo og 1 patient til pimavanserin). Alle patienterne fortsatte med deres initiale behandling med SSRI eller SNRI.

Patienterne havde ved rekruttering en gennemsnitlig Hamilton-17 score på 23 (interventionsgruppen) og 22 (placebogruppen).

Efter 5 ugers behandling blev de patienter, der var blevet randomiseret til placebo, og ikke havde fået det bedre, randomiseret til enten fortsat placebo eller behandling med pimavanserin i yderligere 5 uger.

Efter de første 5 ugers behandling oplevede patienterne i pimavanserin-gruppen en signifikant større bedring i Hamiltonscore i forhold til patienterne i placebogruppen (least squares mean difference 4,0; p = 0,0003; Cohen's effect size: 0,626).

I undersøgelsesfase 2 var der ingen statistisk signifikant forskel grupperne imellem. Ifølge forskerne skyldes manglende effekt i studiets anden fase, blandt andet, en "væsentlig mindre end forventet sample size i fase 2".

De hyppigste bivirkninger associeret med behandling med pimavanserin var mundtørhed, kvalme og hovedpine.


Redaktør