Antipsykotika er hos ældre associeret med øget risiko for akut nyresvigt

Behandlingsstart med et atypisk antipsykotikum – specifikt risperidon, quetiapin og olanzapin – er associeret med 70% større risiko for indlæggelseskrævende akut nyresvigt hos ældre. Risikoen er øget i op til tre måneder efter behandlingsstarten.

​​​​

Det er hovedkonklusionen på en artikel publiceret i Annals of Internal Medicine.​

Ifølge førsteforfatteren Joseph Hwang, fra Case Western Reserve University School of Medicine, Cleveland, USA, er det velkendt, at nogle af de bivirkninger, der er associeret med behandlingen med olanzapin, quetiapin og risperidon kan være årsag til akut nyresvigt. ​​

”Disse bivirkninger inkluderer hypotension, akut urinretention, malignt neuroleptikasyndrom og rabdomyolyse”, skriver forfatteren.​

I studiet blev der inkluderet data vedrørende 97.777 patienter, der fik en første ordination af enten quetiapin, olanzapin eller risperidon i Ontario, Canada, mellem 2003 og 2012. Alle var ambulante patienter og mindst 65 år gamle. Forskerne identificerede derefter en egnet kontrolgruppe med personer, der ikke fik ordineret antipsykotika.​​

Som effektmål identificerede forskerne indlæggelserne blandt disse personer i de tre måneder efter ordinationerne. Specifikt identificerede de alle indlæggelser, som var forårsaget af akut nyresvigt.​​

De fandt, at de personer, der fik startet antipsykotisk behandling havde en højere risiko for indlæggelse på grund af nyresvigt end kontrolpersonerne (relativ risiko: 1,73; 95% konfidensinterval: 1,55-1,92).

De fandt også, at nyiværksat antipsykotisk behandling var associeret med øget risiko for bivirkninger, der kan forårsage akut nyresvigt, såsom hypotension (relativ risiko: 1,91) og akut urinretention (relativ risiko: 2,40). Som påvist i tidligere studier, var behandlingen også associeret med øget mortalitet (relativ risiko: 2,39).

Redaktør