Antipsykotika virker bedst mod svære positive og negative symptomer

Antipsykotika virker bedst hos patienter med svære skizofrenisymptomer ved behandlingsstart – uanset om det drejer sig om positive eller negative symptomer. Det er hovedkonklusionen fra en metanalyse, der vurderede effekten af olanzapin, risperidon og amisulprid hos i alt 1.086 patienter.

​​

​Resultaterne blev publiceret i JAMA Psychiatry.​​​​​

Ifølge førsteforfatteren Toshi Furukawa, fra Kyoto University Graduate School of Medicine, i Kyoto, Japan, er evidensgrundlaget for vurdering af antipsykotikas effektivitet ved behandlingsstart, på tværs af forskellige sygdomssværhedsgrader, spinkelt. ​

I studiet identificerede forfatterne seks randomiserede undersøgelser. Tre undersøgte antipsykotikas effekt ved akut skizofreni, og de øvrige tre vurderede effekten af antipsykotika hos skizofrenipatienter med hovedsagligt negative symptomer. Opfølgningsperioden varede op til seks uger.​

Sværhedsgraden af symptomerne blev målt ved hjælp af Positive and Negative Syndrome Scale (PANSS; hvor scoringer kan variere mellem 30 og 210) og Scale for the Assessment of Negative Symptoms (SANS; scoringer mellem 0 og 125).​

For begge patientgrupper fandt forskerne en klar og signifikant association mellem den initiale sværhedsgrad af symptomerne (det vil sige lige før behandlingsstart) og behandlingseffekten.​

De patienter, der var svært medtaget af symptomerne, med en PANSS score på 116, havde den største effekt af behandlingen, med et gennemsnitligt fald på 24 points. For patienterne med moderat eller let symptomsværhedsgrad (PANSS på 75 hhv. 58) var faldet på 14 henholdsvis 10 points.​

Ifølge forskerne skal man behandle 12 patienter med en PANSS på 50 for at få en klinisk relevant respons (det vil sige, number needed to treat eller NNT = 12). PANSS på 70 og 80 svarer til en NNT på 6 og 4, henholdsvis.​​

Blandt de patienter der især havde negative symptomer, havde de sværest medtagne (SANS på 85) den største symptomreduktion, med et fald på 10 points, mens mindre medtagne patienter havde mere beskedne symptomreduktioner (fald på 6 hhv. 2 points).​

NNT faldt ligeledes markant med stigende symptomsværhedsgrad. Patienter med en SANS på 50 svarede til et NNT på 150, mens SANS på 60 og 90 svarede til NNT på 16 henholdsvis 5.

Forskerne anbefaler, at man nøje skal vurdere den lavere forventede effekt hos patienter med milde skizofrenisymptomer i forhold til risikoen for bivirkninger. De påpeger også, at resultaterne kun omfatter den initiale behandlingsperiode, og ikke kan bruges til at forudsige effekten af den langvarige forebyggende antipsykotiske behandling.

Redaktør