Antipsykotisk-induceret vægtstigning kan muligvis reduceres

​Der findes kun sparsomme oplysninger om, hvorvidt vægttab er muligt, efter at man har taget på i vægt i forbindelse med antipsykotisk behandling. De få oplysninger peger dog på, at vægttab er muligt, men grundlaget for konklusionen er usikkert. Patienterne bør informeres om dette, skriver forfatterne. 

​Resultaterne blev publiceret i Frontiers of Endocrinology.

Ifølge førsteforfatteren Helene Speyer, fra Psykiatrisk Center København, er vægtstigning en vigtig bivirkning forbundet med antipsykotisk behandling.

"Anden-generation antipsykotisk behandling er hjørnestenen i behandlingen af psykotiske lidelser og ordineres i stigende grad ved andre indikationer såsom bipolar affektiv lidelse og svær depression, samt off label indikationer som søvnløshed og angst", skriver hun.

I studiet gennemførte forskerne en gennemgang af litteraturen og en metaanalyse.

De identificerede 40 randomiserede undersøgelser, som indeholdt oplysninger om påvirkning på deltagernes vægt af ændringer i medicinering (herunder behandlingsophør og dosisreduktion). Forskerne inkluderede også data fra 15 ukontrollerede studier.

Kun undersøgelser med voksne deltagere (mindst 17 år gamle) med skizofreni, psykose, skizoaffektiv psykose, bipolar lidelse eller depression blev inkluderet.

Overordnet fandt forskerne, at en ændring i medicinering i de 40 randomiserede undersøgelser blev associeret med et vægttab på 1,5 kg. Det mest udtalte vægttab skete hos dem, hvor behandlingen blev skiftet til en partial dopamin-agonist (aripiprazol, brexpiprazol eller cariprazin) - her var vægttabet på 3,19 kg.

Resultaterne er dog forbundet med en del usikkerhed, blandt andet fordi de fleste af de undersøgelser, der blev inkluderet, var designet til at vurdere forebyggelse af tilbagefald af symptomer, ikke vægtændring.

Forskerne konkluderer, at der er behov for undersøgelser, der specifikt fokuserer på reversibiliteten af antipsykotisk-induceret vægtstigning, og at patienterne bør informeres om, at man på nuværende tidspunkt ikke ved meget om emnet.


Redaktør