Antipsykotisk monoterapi associeres med bedre compliance, men øget mortalitet

Monoterapi med et andengenerations antipsykotikum er bedre end kombinationsterapi med to forskellige antipsykotika, hvad angår behandlingscompliance. Men kombinationsterapien er associeret med færre indlæggelser og færre dødsfald.

​​​

Konklusionerne er fra en artikel publiceret i Schizophrenia Research.​

Lajos Katona, fra National Health Insurance Fund Administration, i Budapest, Ungarn, og kollegaer identificerede retrospektivt 13.381 personer med en psykotisk lidelse, der havde modtaget behandling i mindst 60 dage med et antipsykotisk præparat og som efterfølgende havde fået en ændring i ordinationen. ​​

De inddelte patienterne i en monoterapi-gruppe, hvor ændringen bestod af et skift fra et præparat til et andet præparat (n = 5.480), eller i en polyfarmaci-gruppe, hvor ændringen bestod af et tillæg af et nyt præparat (n = 7.901). Patienter, der fik mere end to præparater indgik ikke i analysen.​​

Det primære effektmål var compliance, der blev målt som længden af den uafbrudte behandlingsperiode.​​

Blandt de hyppigste andengenerations antipsykotika var den gennemsnitlige behandlingsperiode med monoterapi højest for olanzapin (222 dage), efterfulgt af aripiprazol (192 dage), quetiapin (176 dage) og risperidon (157 dage). Som tillægsbehandling blev de associeret med tidligere behandlingsophør: 86, 100, 91 henholdsvis 93 dage.​

Med hensyn til førstegenerations antipsykotika, fandt forskerne ingen signifikant forskel grupperne i mellem.​​

De fandt dog, at kombinationsterapi generelt var signifikant bedre end monoterapi med hensyn til to vigtige kliniske effektmål: risiko for indlæggelse og mortalitet. I begge tilfælde var disse risici øget med cirka 60-70% blandt de patienter, der fik monoterapi, i forhold til dem, der fik kombinationsterapi. ​

”Resultaterne [...] peger på, at kombinationsterapi kan være mere effektivt ved akutte forværringer af psykotiske symptomer, som kan føre til indlæggelser og død”, konkluderer forfatterne.

Redaktør