Anvendelse af patientens selvvalgte behandlingsmodalitet giver bedre resultater ved PTSD

​Den største randomiserede undersøgelse, der sammenligner psykoterapi (prolonged exposure) og sertralin viser, at psykoterapi giver bedre resultater for nogle af effektmålene. Chancen for bedring er størst, hvis patienten bliver behandlet med den foretrukne behandlingsmodalitet.

​Konklusionerne er fra en artikel publiceret i American Journal of Psychiatry.

Ifølge førsteforfatteren Lori Zoellner fra University of Washington, Seattle, har ingen stor randomiseret undersøgelse tidligere sammenlignet kognitiv adfærdsterapi med en serotoningenoptagshæmmer (SSRI) til behandling af PTSD.

"Derudover har PTSD-undersøgelser ikke systematisk undersøgt om patienternes ønske om enten kognitiv terapi eller SSRI påvirker behandlingsresultaterne", tilføjer forskeren.

I studiet rekrutterede forfatterne 200 patienter med PTSD. De fleste (76%) var kvinder, og de var i gennemsnit 37 år gamle.

Alle fik vist en video om behandling med sertralin (et SSRI) og prolonged exposure terapi (en form for kognitiv terapi). Derefter oplyste patienterne, hvilken behandlingsmodalitet de gerne ville modtage.

Efter at have set videoen valgte de fleste prolonged exposure (63% vs. 37%).

Patienterne blev efterfølgende randomiseret til enten at modtage den foretrukne behandlingsmodalitet eller til igen at blive randomiseret, denne gang til enten sertralin eller prolonged exposure.

Behandlingerne varede 10 uger.

Det primære effektmål var sværhedsgraden af symptomerne målt ved hjælp af PTSD Symptom Scale–Interview Version (PSS-I), en interview-baseret vurdering, og om PTSD fortsat var tilstedet.

Efter 10 uger fandt forskerne ingen forskel på sværhedsgraden af symptomerne mellem de to behandlingsmodaliteter uanset gruppeallokeringen. Efter 24 måneder fandt forskerne heller ikke nogen forskel på effektmålet. Der var heller ikke nogen forskel på compliance til behandlingen grupperne imellem.

Forskerne fandt dog at psykoterapi var forbundet med en signifikant bedre, dog beskeden, effekt (lille effect size) i forhold til, om PTSD fortsat var tilstede.

Psykoterapi blev ligeledes forbundet med nogle sekundære effektmål (chance for at få respons, målt blandt andet ved PSS-I under 24) og mildere PTSD-symptomer ved selvrapportering (små effect sizes).

Blandt de patienter, der fik deres foretrukne behandlingsmodalitet (uanset behandling), fandt forskerne bedre resultater i en række af de sekundære effektmål: bedre compliance til behandling, større chance for at få respons og for at have mildere PTSD-symptomer ved selvrapportering.

Forskerne undersøgte også resultaterne i undergruppen af de patienter, der havde psykoterapi som foretrukne behandling: dem, der modtog denne behandling, havde ikke signifikant bedre effekt ved måling af sværhedsgraden af symptomerne i forhold til dem, der fik sertralin. Der var dog nogle bedre resultater blandt andre effektmål, bl.a. om PTSD fortsat var tilstede (74% vs. 37%).

Forskerne publicerede ikke resultaterne vedrørende undergruppen af patienter, der havde sertralin som foretrukne behandling.


Redaktør