Arbejdsrelaterede selvmordstanker associeres med forskellige årsager hos mænd og kvinder

​Højt arbejdspres blandt mænd og arbejdsrelaterede emotionelle krav hos kvinder er associeret med øget risiko for selvmord. Konklusionen er fra en undersøgelse af patienter, der havde haft kontakt - uanset årsag - med en praktiserende læge. 

Resultaterne blev publiceret i Journal of Affective Disorders.

Ifølge førsteforfatteren Nadia Younès, fra University of Versailles Saint-Quentin, Versailles, Frankrig, er selvmordsadfærd et stort problem blandt disse personer, på trods af at fastansættelse har en beskyttende virkning mod selvmord.

Forfatterne skriver, at der ikke hidtil fandtes undersøgelser, der vurderede forholdet mellem arbejdsvilkår og selvmord hos personer, der oplever helbredsproblemer (fysisk eller psykisk) og har behov for lægekontakt.

Forskerne opfordrede 161 praktiserende læger til at interviewe de patienter, der henvendte sig - uanset årsag - i perioden fra april til august 2014.

Interviewet var baseret på spørgeskemaer, der undersøgte selvmordstanker og selvmordsadfærd, samt seks arbejdsrelaterede domæner: arbejdsintensitet, emotionelle krav, selvstændighed, sociale forhold på arbejdet, værdikonflikter (for eksempel: jeg er nødt til at udføre opgaver, som jeg ikke er enig i) samt usikkerhed vedrørende selve ansættelsen.

Lægerne interviewede i alt 2.027 patienter.

I alt havde 7,5% af mændene og 8,6% af kvinderne haft selvmordsadfærd (herunder tanker) i den måned, der gik forud for lægesamtalen.

De statistiske analyser viste, at selvom man kontrollerede for mange faktorer (social baggrund, arbejdstype, alkoholforbrug, psykisk sygdom osv.), var mændenes risiko for selvmordsadfærd relateret til øget arbejdsintensitet (odds ratio: 1,65), mens kvindernes risiko for selvmordsadfærd var relateret til øgede følelsesmæssige krav (odds ratio: 1,35).

Forfatterne konkluderer, at de praktiserende læger kan bidrage til forebyggelse af selvmord [ved at screene patienter]. 


Redaktør