​​​

Aripiprazol lindrer symptomer hos clozapinbehandlede patienter

Aripiprazol til behandlingsrefraktære skizofrenipatienter i clozapinbehandling lindrer især de positive symptomer og er ikke associeret med vigtige bivirkninger. Forskerne forklarer hvorfor effekten på de negative symptomer var beskedne.

Aripiprazol ovenpå en stabil clozapinbehandling blev testet i en randomiseret, placebokontrolleret og dobbeltblindet undersøgelse publiceret i Schizophrenia Research.

Maria Rosaria Muscatello, fra University of Messina, i Italien, og kollegaer inkluderede 40 patienter i studiet (23 mænd; 25-38 år).

Alle var i clozapin behandling i mindst et år (200-450 mg dagligt), og dosis var uændret i mindst en måned før randomiseringen. Ved studiestart var der ingen signifikant forskel på symptomerne grupperne i mellem.

Patienterne blev allokeret til enten placebo eller aripiprazolbehandling (op til 15 mg dagligt). Clozapinbehandlingen forblev uændret. Ni patienter forlod studiet undervejs, især på grund af manglende compliance.

Efter 24 uger var lindringen på de positive symptomer signifikant bedre blandt patienterne i aripiprazol-gruppen målt ved Scale for the Assessment of Positive Symptoms (SAPS): 3,6 vs. 13,4 i placebo-gruppen (p <>

”Forskellen på de negative symptomer blev mindre end forventet”, skriver forfatterne. Total Scale for the Assessment of Negative Symptoms (SANS)-scores blev 25,1 hhv. 34,9 (p = 0,035). Den største forskel blev i domænet “sprog fattigdom” (p = 0,002).

Forfatterne gør opmærksom på, at de negative symptomer var milde allerede før studiestart. ”Dette kan forklare den manglende effekt på de negative symptomer”, skriver de. ”De relative lave doser [...] kan også have forhindret virkningen på de negative symptomer.”

Aripiprazolbehandlingen havde ingen signifikant virkning på eksekutive kognitive funktioner.

Bivirkningerne var kortvarige og milde. De hyppigste bivirkninger var rastløshed og insomni.

Forfatterne forklarer endvidere, at aripiprazol og clozapin metaboliseres via forskellige CYP isoformer (CYP3A4/CYP2D6 hhv. CYP1A2).

”De farmakokinetiske interaktioner er formentlig ubetydelige [...] og aripiprazols virkning skyldes formentlig en supplering i clozapins receptorprofil”, konkluderer de.

Redaktør