Både olanzapin og tilbagefald af psykotisk depression fører til fortynding af hjernebark

​Langvarig behandling af depression med det antipsykotiske middel olanzapin, sammen med sertralin, resulterer i tyndere hjernebark end behandling med placebo og sertralin. Men tilbagefald af depression fører ligeledes til tyndere hjernebark.

​Konklusionerne er fra en randomiseret, dobbeltblindet og placebokontrolleret undersøgelse publiceret i JAMA Psychiatry.

Ifølge førsteforfatteren Aristotle Voineskos, fra Centre for Addiction and Mental Health, i Toronto, Canada, findes der data fra undersøgelser med dyr og fra ukontrollerede undersøgelser med mennesker, der peger på, at antipsykotisk behandling kan påvirke hjernens struktur, men resultaterne er modstridende.

"Nyere data harmonerer ikke med tidligere forskning, der viser en potentiel beskyttende effekt af antipsykotika", skriver forfatteren.

Studiet er en del af en større randomiseret undersøgelse, der undersøgte effekterne af at fortsætte med antipsykotisk behandling ved psykotisk depression efter at symptomerne var aftaget. Deltagere med psykotisk depression blev alle sat i behandling med en kombination af sertralin og olanzapin; efter opnået stabil remission, blev de randomiseret til enten fortsat behandling med olanzapin og sertralin eller placebo og sertralin i op til 36 uger.

Hovedresultaterne, som allerede er publiceret (se link nedenunder), viste, at risikoen for tilbagefald er større, hvis man ophører med antipsykotisk behandling i stedet for at fortsætte, samt at de fleste tilbagefald sker i løbet af de første 3 måneder efter behandlingsophør.

I nuværende studie offentliggør forskerne analyserne af data fra MR-scanninger fra 72 af deltagerne. Scanningerne blev gennemført ved randomiseringen og igen efter 36 uger (eller ved recidiv af symptomerne).

Forskerne fandt, at der var en signifikant forskel grupperne imellem i forhold til tykkelse af hjernebarken. "Den gennemsnitlige reduktion i tykkelse forårsaget af 36 ugers eksponering til olanzapin svarer til et tab på 1,2% af hjernebarken", skriver de. Til sammenligning, oplyser forfatterne, er den gennemsnitlige naturlige reduktion i tykkelse hos voksne 0,35% om året (og 0,59% om året hos personer over 60 år).

Forskerne fandt desuden, at tilbagefald af symptomer også blev associeret med fortynding af hjernebarken.

"Selvom antipsykotika synes at forårsage uønskede ændringer i hjernens struktur, viser vores data også, at tilbagefald af sygdommen kan være årsag til den samme effekt", konkluderer forskerne.


Redaktør